Регионална здравна инспекция 
Начало - РЗИ Разград

Отчети и планове за дейността на РЗИ

25.03.2019

План за дейността на РЗИ-Разград за 2019 г. изтеглете

Отчет за дейността на РЗИ-Разград за 2018 г. изтеглете

Отчет за дейността на РЗИ-Разград за 2017 г. изтеглете

План за дейността на РЗИ-Разград за 2017 г. изтеглете

Отчет за дейността на РЗИ-Разград за 2016 г. изтеглете