Регионална здравна инспекция 

НОВИНИ

17.01.2020

Отчет на извършените дейности за периода 10.01-16.01.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.01.2020

Случаи на пневмония, свързани вероятно с нов Коронавирус в Ухан, Китай

По данни на Европейския център за контрол на заболяванията (ЕЦКЗ), Стокхолм на 31 декември 2019 г. здравните власти в град Ухан, административен център на провинция Хубей, Китай информираха за взрив от 27 случая на пневмония с неясна етиология сред лица, посетили пазара за продажба на риба и животни.

Изтеглете целия текст от тук

13.01.2020

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ
  3. Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време
Образци на документите са налични на интернет страницата на РЗИ Разград в рубрика Бланки/Образци за лечебни заведения/Издаване на служебна бележка (по чл. 81 от ЗЛЗ) за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.

10.01.2020

Отчет на извършените дейности за периода 03.01-09.01.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.01.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 98, ал. 3 и ал. 4 от ЗЛЗ, лечебните заведения са длъжни да поставят на общодостъпни места в сградата си информация относно вида и цената на всички предоставяни медицински и други услуги, и за начина на заплащането им, както и да издават на пациентите финансов документ за всички заплатени от тях суми.

03.01.2020

Отчет на извършените дейности за периода 20.12-31.12.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

31.12.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ

В Държавен вестник бр. 52/02.07.2019 г. са обнародвани измененията и допълненията на Закана за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС).

Изтеглете целия текст от тук

31.12.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРАУРНИТЕ АГЕНЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

В ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници

Изтеглете наредбата от тук

20.12.2019

Отчет на извършените дейности за периода 13.12-19.12.2019 г.

Изтеглете целия текст от тук

 

Новини - Архив 2018 и 2019

Новини - Архив 2017

Новини - Архив 2016

Новини - Архив 2015

Новини - Архив 2014

Новини - Архив 2013

Новини - Архив м.септември-м.декември 2012

Новини - Архив м.януари-м.август 2012

Новини - Архив 2011