Регионална здравна инспекция 
Начало - Нормативни актове - Медицински стандарти

Медицински стандарти

Медицински стандарт "Акушерство и гинекология" ДВ. бр.106 от 2014 г. изм. и доп. ДВ. бр.22 от 2017 г.изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Кожни и венерически болести" ДВ. бр.55 от 22 юли 2010 г. изм. ДВ бр.37 от 2016г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Нефрология" ДВ. бр.28 от 2014г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение" ДВ. бр.24 от 2010 г. изм. ДВ бр.40 от 2017г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Вътрешни болести" ДВ. бр.57 от 27 юли 2010 г. изм. ДВ бр.32 от 2014г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Диализно лечение" ДВ. бр.83 от 2009 г. изм. ДВ бр.37 от 2016г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Инфекциозни болести" ДВ. бр.54 от 16 юли 2010 г. изм. ДВ бр.22 от 2017г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Клинична алергология" ДВ. бр.68 от 31 август 2010 г. изм. ДВ бр.32 от 2014г. изтегли WordIcon

Медицински стандарт "Превенция и контрол на ВБИ" ДВ. бр.43 от 2013 г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Клинична имунология" ДВ. бр.68 от 31 август 2010 г. изм. ДВ бр.32 от 2014г. изтегли WordIcon

Медицински стандарт "Спешна медицина" ДВ. бр.86 от 2017 г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Клинична лаборатория" ДВ. бр.13 от 2014г. изм. и доп. ДВ бр. 37/2016г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Очни болести" ДВ. бр.66 от 24 август 2010 г. изм. ДВ бр.37 от 2016г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Клинична хематология" ДВ. бр.25 от 2009 г. изм. ДВ бр.32 от 2014г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина" ДВ. бр.85 от 2004 г. изм. ДВ бр.92 от 2010г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Клинична токсикология" ДВ. бр.69 от 2014г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Медицинска паразитология" ДВ. бр.68 от 31 август 2010 г. изм. ДВ бр.22/2017 г. изтегли WordIcon

Медицински стандарт "Професионални болести" ДВ. бр.68 от 31 август 2010 г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Имунолог.подготовка при трансп....." ДВ. бр.70 от 2014 г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Лицево-челюстна хирургия" ДВ. бр.113 от 2002 г. изм. ДВ бр.32 от 2014г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Гръдна хирургия" ДВ. бр.90 от 2016 г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Лъчелечение" ДВ бр. 14/2010 г. изм. ДВ. бр.37/2016 г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Медицинска генетика" ДВ. бр.67 от 27 август 2010 г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Кардиология" ДВ. бр.11 от 2010 г. изм. ДВ бр.32 от 2014г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Образна диагностика" ДВ. бр.76 от 2004 г. изм. ДВ бр.35 от 2017г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Микробиология" ДВ. бр.11 от 2010 г. изм. ДВ бр.66 от 2010г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Неонатология" ДВ. бр.66 от 2014 г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Ортопедия и травматология" ДВ. бр.84 от 2017 г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести" ДВ. бр.94 от 2016 г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Ревматология" ДВ. бр.93 от 2016 г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Нуклеарна медицина" ДВ. бр.56 от 2014 г. изм. ДВ бр. 37/2016г. изтегли WordIcon

Медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия" ДВ. бр.46 от 2010 г. изм. ДВ бр.32 от 2014г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Психиатрия" ДВ. бр.78 от 2004 г. изм. ДВ бр.37 от 2016г. изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Урология" ДВ. бр.56 от 2010г. изм. ДВ бр.27 от 2017г.изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Нервни болести" ДВ. бр.15 от 2014 г. изм. ДВ бр.106/2014 г.изтеглиWordIcon

Медицински стандарт "Педиатрия" ДВ. бр.90 от 2016 г. изтеглиWordIcon