Регионална здравна инспекция 

НОВИНИ

10.12.2018

 

 

Приключи кампания по силанизиране на зъбките

на деца от 5 до 8 години в Разградска област.

 

 От 03.09.2018 г. до 20.11.2018 г. беше проведена поредна кампания по поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години, в изпълнение на дейностите през 2018 г. по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015 -2020 г.

В Разградска област през периода oт 03.09.2018 г. до 20.11.2018 г. бяха силанизирани 1006 зъбки на 300 деца от 5 до 8 години.

Изтеглете целия текст от тук

10.12.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ОПЛ

ОБЯВА

Във връзка с отчетната дейност на лечебните заведения за 2018 година и на основание на Наредба № 1 от 2013 г. и Закон за статистиката е необходимо всички лечебни заведения за извънболнична помощ да представят годишните си отчети в РЗИ в срок 31.01.2019 година.

07.12.2018

Отчет на извършените дейности за периода 30.11-06.12.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.12.2018

Дoклад за шумовото натоварване на територията на гр. Разград за 2018 г.

Дoклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения през 2018 г.

за повече информация

03.12.2018

Отчет на извършените дейности за периода 23.11-29.11.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.11.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОДАВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК

При необходимост от помощ за придвижване на инвалидната киличка до първи етаж, моля позвънете на телефон: 084 611 133

23.11.2018

Продължава кампанията „Познавате ли признаците на остеопорозата?“

В рамките на националната инициатива „Познавате ли признаците на остеопорозата?“, организирана от Асоциация „Жени без остеопороза“ със съдействието на РЗИ-Разград на 26 октомври 2018 г.  се проведе кампания за определяне на личния риск от остеопороза и скринингово изследване на костната плътност. В инициативата се включиха 78 души от Разградска област на възраст от 30 до 80 години. 

Поради проявеният  интерес от гражданите, екип на Асоциация „Жени без остеопороза“,  с партньорството на РЗИ- Разград  организират втори етап от кампанията на 06.12.2018 г. от 10 ч.  в сградата на РЗИ, етаж III, стая 305. В рамките на събитието ще се проведат изследвания на костна плътност и телесен състав.

Изследванията са на цени от 10 лв. всяко,  след предварително записване на телефони  084/611 149;  084/611 151  или на място в РЗИ, гр. Разград, ул. „Кирил и Методий“ №8, етаж III , стаи 307 /308.

23.11.2018

Отчет на извършените дейности за периода 16.11-22.11.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

21.11.2018

Европейска седмица за изследване за ХИВ и хепатити, 23 -30 ноември 2018 г. и

Световен ден на СПИН, 1 декември под мото „Узнай своя статус“

Кампаниите целят насърчаване и обединяване на усилията на различни институции и организации за разширяване обхвата на тестване, повишаване на осведомеността на хората, относно предимството на изследването за ХИВ и хепатити, ранно откриване на заразените лица и своевременното им насочване към лечение. Инициативите дават възможност на хората да направят своя избор за превенция на ХИВ и хепатити, за да защитят себе си и своите близки.

През периода 23 - 30.11.2018 г., РЗИ – Разград  обявява  седмица на отворените врати за безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, Хепатит С и сифилис.  Всички желаещи могат да узнаят своя статус напълно анонимно  в лабораторията на  Регионална здравна инспекция – Разград, етаж III, ст. 301,  ул. „Кирил и Методий“ №8,  всеки делничен ден от 8,30 ч.  до 15, 00 ч.

Информация за дейностите, планирани от РЗИ- Разград изтегли ... от тук

Информация за ХИВ и хепатит, сифилис изтегли ... от тук

19.11.2018

Отчет на извършените дейности за периода 09.11-15.11.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

14.11.2018

 

15 НОЕМВРИ 2018 г. -  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

 

 

„Спри сега , за по-добро здраве утре"

 

Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. Инициативата възниква през 1977 г. и принадлежи на Американската общност за борба с рака.

Мотото на кампанията организирана от Министерството на здравеопазването тази година е „Спри сега, за по-добро здраве утре". На този ден здравното министерство чрез регионалните здравни инспекции призовават всеки пушач да се опита да постави началото на отказване от тютюнопушене  в името на собственото си здраве и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му, като пасивни пушачи.

По повод Международния ден без тютюнопушене, Регионална здравна инспекция – Разград организира информационно-скриниговата кампания през периода 14 -21 ноември 2018 г., във връзка с която планира следните дейности:

Изтегли целия текст от тук

09.11.2018

Отчет на извършените дейности за периода 02.11-08.11.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

06.11.2018

Министерството на здравеопазването обявява XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2018/2019 година

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. 

Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

 

Изтегли целия текст от тук

 

Регламент на конкурса...

 

Формуляр за участие I-ва фаза

 

Формуляр за участие II-ва фаза

 

За повече информация...

05.11.2018

Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурси

1.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността старши инспектор в отдел "Държавен здравен контрол" към дирекция "Обществено здраве"изтегли

2.Списък на лицата, недопуснати до конкурс за длъжността старши инспектор в отдел "Държавен здравен контрол" към дирекция "Обществено здраве" изтегли

02.11.2018

Отчет на извършените дейности за периода 26.10-01.11.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

26.10.2018

Отчет на извършените дейности за периода 19.10-25.10.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

19.10.2018

Отчет на извършените дейности за периода 12.10-18.10.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

19.10.2018

РЗИ - Разград обявява конкурс за заемане на следната длъжност:

Старши инспектор в отделДържавен здравен контрол към дирекция „Обществено здраве“

Подробна информация за конкурса може да намерите от тук

18.10.2018

16 октомври – Световен ден на прехраната

На 16 октомври се отбелязва Световният ден на прехраната като част от Седмицата на достъпа до добра храна 16-24 октомври

Решението за това е взето от Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) в деня на създаването й (16 октомври 1945). Чества се в над 150 страни, като България се включва през 2006 г. и е част от инициативата ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА на Фондация „Българска месна традиция“

Целта на провеждането на Седмицата на достъпа за добра храна  е да се предизвика по-голямо разбиране от световната общественост на проблемите с прехраната и с общи усилия страните да се борят с глада, лошото хранене и бедността.

За повече информация .......

17.10.2018

Реализират се дейности в изпълнение на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

През месец септември 2018 г. Министерство на здравеопазването предостави безвъзмездно на РЗИ - Разград мобилен кабинет за обща практика, напълно оборудван за провеждане на имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, такива с непълна имунизационна схема за възрастта, нямат избран личен лекар или постоянна адресна регистрация.

За повече информация .......

Снимки от посетените населени места виж в галерия.

17.10.2018

20 октомври 2018 г. - Световен ден на остеопорозата.

„Познавате ли признаците на остеопорозата?“

Всяка година на 20 октомври се отбелязва Световният ден на остеопорозата. Той е насочен към повишаване на информираността както в личен, така и в обществен план с оглед огромното страдание и финансова тежест, което това трето по значимост след сърдечно-съдовите и раковите заболявания страдание налага на милиони хора по света.

Като част от дейностите, свързани с профилактиката на заболяването, РЗИ- Разград и Асоциация „Жени без остеопороза“ организират на 26 октомври 2018 г.(петък)  от 10.00 ч., в сградата на РЗИ, етаж III, стая 305 информационна кампания „Познавате ли признаците на остеопорозата?“. В рамките на събитието ще се проведат изследвания на костна плътност и телесен състав.

Желаещите ще могат да се запознаят  с някои прости начини да открият признаците на заболяването, както и да определят личните си рискови фактори с теста на Международната фондация по остеопороза и теста на Световната здравна организация.

Изследванията са на цени от 10 лв. всяко,  след предварително записване на телефони  084/611 151;  084/611 149  или на място в РЗИ, гр. Разград, ул. „Кирил и Методий“ №8, етаж III , стаи 307 /308.

За повече информация .....

Допълнителни материали по темата, предоставени от Асоциация „Жени без остеопороза“ изтегли от тук.

12.10.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Уведомявамe Ви, че са определени броя места за специализанти за 2019 г., разпределени по висши училища със Заповед № РД-19-3/01.10.2018 г

За повече информация .....

12.10.2018

Отчет на извършените дейности за периода 05.10-11.10.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

08.10.2018

През този сезон в имунизационния кабинет е осигурена противогрипна ваксина "Ваксигрип - Тетра".

При извършване на имунизация от специалист в кабинета, се заплаща цената на ваксината 19.45 лв.  и  2.00 лв. за извършената манипулация.

Кабинетът се намира на третия етаж - стая № 304, с работно време от 8.30 до 17. 00 часа всеки делничен ден.

Ваксината срещу грип е от голямо значение за борбата срещу това заболяване, защото тя не само че намалява риска от нарушаване на професионалния и личния живот на човека, но намалява и риска за заразяване на неговото семейство, приятелите и колегите му.

 

За повече информация .......

05.10.2018

Отчет на извършените дейности за периода 28.09-04.10.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.09.2018

Отчет на извършените дейности за периода 21.09-27.09.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

26.09.2018

28. СЕПТЕМВРИ  2018 г. 

 ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

Европейският ден на спорта в училище е част от кампанията Now We Move, организирана за България от сдружение „BG Бъди активен“. Европейският ден на спорта в училище е паневропейска инициатива, а в България се провежда от 2014 година.

Изтеглете целия текст от тук

Във връзка с предстоящият Европейски ден на спорта в училище, РЗИ- Разград и Основно училище „Отец Паисий“, гр. Разград организират спортна инициатива с участието на ученици от I до VII клас и техните учители.
Събитието ще се проведе на 28.09.2018 г. (петък) от 11.00 часа в ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград.

21.09.2018

Отчет на извършените дейности за периода 14.09-20.09.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

17.09.2018

    НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

14.09.2018

    НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Изпълнение на дейности по Националния план за действие 2015 г. – 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Р. България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. 

          В изпълнение на Националната стратегия на Р. България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. през 2018 г., РЗИ - Разград ще извърши следните дейности:

 1. Провеждане на беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите за децата, с цел мотивиране за редовното им прилагане, съгласно Имунизационния календар на Р. България.
 2. Провеждане на беседи и разпространение на материали за хранене и отглеждане на децата, организиране на обучение на лица, ангажирани с отглеждане на малки деца.
 3. Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителните имунизации и за ползите от препоръчителните имунизации.
 4. Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи сред ромското население.
 5. Провеждане на беседи за запознаване с начините за предпазване от най-разпространените инфекциозни и хронични незаразни болести.
 6. Провеждане на беседи за вредата от най - разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене.
 7. Провеждане на задължителни имунизации в област Разград с мобилен кабинет за обща практика на деца, при които няма данни за проведени имунизации, такива с непълна имунизационна схема за възрастта, нямат избран личен лекар или нямат постоянна адресна регистрация.

         Дейностите в изпълнение на Националната стратегия на Р. България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. през 2018 г., РЗИ - Разград ще се проведат в следните населени места: гр. Разград, с. Дянково, с. Липник, с. Киченица, с. Равно,     с. Каменово, с. Топчии, с. Просторно, с. Побит камък, гр. Завет.

         Уважаеми родители, ако вашето дете е без избран личен лекар или е с непълна имунизационна схема за възрастта си и желаете детето Ви да бъде имунизирано, съгласно Имунизационния календар на Р. България и по този начин да му осигурите ефикасна защита срещу инфекциозни болести и предотвратите разпространението им сред обществото, моля да се свържете с нас на следните телефони: 084 611  148, 084 611 156, 084 611 141.

14.09.2018

Комарите и как да се предпазим от тях

 

          Комарите са общо около 3500 вида и са разпространени по всички континенти с изключение на Антарктида. Обитават най - често застояли води и блата. Те са временни паразити, като при почти всички видове женските индивиди пият кръв, която е необходима за развитието на яйцата им, и живеят от 2 до 6 месеца. Мъжките са по-големи от женските и се хранят само с растителни сокове и цветен прашец, и живеят от 15 до 20 дни.

Изтеглете целия текст от тук

14.09.2018

Отчет на извършените дейности за периода 07.09-13.09.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.09.2018

На вниманието на директорите на учебните заведения в Разградска област

Уважаеми  директори,

Във връзка с предстоящото изготвяне на седмични учебни разписания за първи срок на учебната 2018/2019 година, Ви напомняме, че последната  актуализация на Наредба №10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания е публикувана в ДВ бр.11/ 02.02.2018 г.  (прилагаме по-долу). Изтеглете целия текст от тук

Наредба №10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания.....изтегли от тук

Заявление....изтегли от тук

РЗИ - Разград  пожелава успешна нова учебна година  и  разчита на ползотворни сътрудничества в областта на общественото здраве !

07.09.2018

Стартира кампания по силанизиране на зъбките

на деца от 5  до 8 години.

 

 

От 03.09.2018 г. до 20.11.2018 г. в Разградска област започна кампания по поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години. Предназначението на силантите е да предпазят зъбките на децата в първите години след пробива,  когато са недостатъчно устойчиви на влиянието на храната и бактериите, а децата все още не могат да се справят добре с четката и пастата.

Изтеглете целия текст от тук

07.09.2018

Отчет на извършените дейности за периода 31.08-06.09.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.09.2018

РЗИ - Разград  се включи  в  Първия детски панаир

РЗИ - Разград  подкрепи инициативата на община Разград и фондация Америка за България, която се проведе на 31.08.  и  01.09. 2018 г. на площад  „Независимост“.

Наред със занаятчийските работилнички и ателиета по изкуствата, служители на РЗИ –Разград  предложиха на своя щанд  здрaвно-образователни материали, предназначени за деца, ученици и техните родители. 

Шарената палитра на здравна тема се състоеше от брошури, дипляни, книжки и съвети от здравните инспектори насочени към  формиране на навици за здравословен начин на живот още от  ранна детска възраст - здравословно хранене, повишаване на физическата активност,  вредата от тютюнопушенето,  грижи за зъбките  за добро дентално здраве, предпазване от различни инфекциозни  и паразитологични болести  (морбили, туберкулоза, кърлежово – преносими инфекции, кучешка тения).  Преди първия учебен звънец бяха напомнени важни правила за безопасност на децата, като участници в движението.

Акцентът беше върху  знанията за разнообразно, балансирано  и  рационално  хранене, като  около  90 деца от 3 до  12 години  изработваха  своите 3-D картички с различни плодове и зеленчуци. 

Снимки от събитието виж в галерия.

31.08.2018

Отчет на извършените дейности за периода 24.08-30.08.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

24.08.2018

Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 г. и Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022 г.

 

Радонът представлява повече от 50% от естествения радиационен фон на Земята. Като инертен газ с кратък живот на полуразпад е основната причина за вътрешното облъчване на населението на Земята. Това облъчване води до повишен риск за развитие на рак на белите дробове, а рискът е пропорционален на концентрацията на радон и на времето на облъчване.

В изпълнение на  дейностите през  2018 г.  в Разградска област е  сформиран  Областен координационен съвет с председател директора на РЗИ- Разград.  В състава на ОКС са  включени представители от РЗИ, Областна и общински администрации, РУО, КСБ, КАБ, КИИП, РИОСВ , ДИТ.

Предстои провеждане на национално проучване на обемната  активност на радон в жилищни сгради. Проучването ще се извърши по Процедурата за национално проучване за период  повече от шест месеца  в жилищата и /или в други такива райони (общини) с констатирани високи стойности на средно годишна обемна активност на радон.

РЗИ - Разград получи от Национален център по радиобиология и радиационна защита – София материали и 33 детектора  за провеждане на проучването в  16 домакинства на територията  на  Разградска област,  което трябва да стартира от  20.09.2018 г.

Приоритетно ще бъдат избирани жилищни сгради,  в които от предходното проучване е установено наличие на радон над 300  Вq/ m3  или стойности близки  до референтните.

Новите участници ще бъдат  определяни на доброволен принцип, като пропорционално ще бъдат  обхванати жилищни сгради от всички общини.

 

Изтеглете целия текст от тук

24.08.2018

Отчет на извършените дейности за периода 17.08-23.08.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

17.08.2018

Отчет на извършените дейности за периода 10.08-16.08.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

15.08.2018

СТАРТИРА  лятна  АНТИСПИН  кампания  в  Разградска област

На 15 август 2018 г. стартира Национална лятна АНТИСПИН кампания, която ще продължи до 15 септември 2018 г.

С кампанията се цели:

 • да  се  насочи вниманието на обществото към проблема СПИН;
 • да се повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално-предавани инфекции;
 • да се мотивират хората към отговорност към собственото здраве.

През периода 15 август - 15 септември 2018 г., РЗИ – Разград организира кампания за доброволно, безплатно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ и други трансмисивни инфекции

За подобряване достъпа до услугите по доброволно консултиране и изследване, екип от специалисти на РЗИ – Разград ще бъде разположен на оживени места в гр. Разград, както следва:

 • 22.08.2018 г. (сряда) от 10.00 до 12.00 часа на пешеходната зона в централната част на града;
 • 27.08.2018 г. (понеделник) от 10.00 до 12.00 часа в хипермаркет „Кауфланд“.

По време на кампанията желаещите могат безплатно и анонимно да се изследват за ХИВ и сифилис и в лабораторията на РЗИ- Разград, всеки делничен ден от 8.30 ч. до 15.30 ч. в сградата на РЗИ – Разград, ул.„Кирил и Методий“ №8, отдел „Медицински изследвания“ (ст. 301, ет. ІІІ ).

Изтеглете целия текст от тук

10.08.2018

Отчет на извършените дейности за периода 03.08-09.08.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

03.08.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 98/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА

Указания на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества от тук

Примерна листовка за информиране на заинтересованите лица във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества.

Изтеглете целия текст от тук

Постер за подпомагане и информиране на икономическите оператори във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества.

Изтеглете целия текст от тук

Национална точка за контакт на България:Министерство на вътрешните работи

В съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) №98/2013 за България е открита телефонна линия за сигнали за подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества. Информация за новооткритата телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции е публикувана на сайта на Главна дирекция за Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към МВР: http://www.gdbop.bg/bg/polezno

Телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества: +359(02) 814 70 70.

03.08.2018

Отчет на извършените дейности за периода 27.07-02.08.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

01.08.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

На официалната страница на НЦЗПБ е публикувано съобщение относно необходимостта за повишено внимание към Легионерска болест при хоспитализирани пациенти с Пневмония.

За повече информация....

27.07.2018

Световната седмица на кърменето се отбелязва всяка година от 1 до 7 август в цял свят и има за цел да подчертае огромните ползи, които кърменето може да донесе както за здравето и благосъстоянието на бебетата, така и за доброто физическо и психическо майчино здраве.

Инициативите през 2018 година ще се проведат под мотото: "КЪРМЕНЕТО - ОСНОВА НА ЖИВОТА". Кърменето е естествена и най-добра храна за бебето, кърменето е универсално решение, което изравнява условията, давайки на всички справедлив старт в живота, подобрява здравето, благополучието и оцеляването на жените и децата по целия свят.

 КЪРМЕНЕТО е отличен пример за дълбоките връзки между човешкото здраве и екосистемите на природата;

 КЪРМАТА е естествена възобновяема храна, която е екологично безопасна;

ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ информират майките за ползите от кърменето и оказват подкрепа за преодоляване на трудностите от началото до края;

 ВСЯКО БЕБЕ има право на майчино мляко! Кърмените деца получават оптимално хранене и защита срещу инфекции;

 ДА СЪЗДАДЕМ СРЕДА  в която ВСЯКА МАЙКА да има комфорт да кърми своето БЕБЕ!

РЗИ - Разград и Училище „Родители – Русе“ канят всички бъдещи и настоящи родители да се присъединят към инициативата в подкрепа на Световната  седмица  на  кърменето!

На 02.08.2018 г. от 10.00 ч. в лятната градина на механа „Лятно кино“ в Градски парк – Разград е организирана отворена дискусия: „КЪРМЕНЕТО – основа на живота“. По въпросите на майчинството и кърменето ще може да се консултирате с Димитрина Върбанова,  основател на  Училище "Родители" - Русе.

 

ОЧАКВАМЕ  ВИ!

 

Поканата за събитието изтегли от тук

 

27.07.2018

Отчет на извършените дейности за периода 20.07-26.07.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

25.07.2018

Актуална информация за морбили

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, от началото на годината на територията на Европейския съюз (ЕС) са регистрирани 8 343 случая на морбили. Най-голям брой случаи са съобщени във Франция (2 380 сл.), Гърция (2 075 сл.), Италия (1 715 сл.) и Румъния (504 сл.). Установено е, че болшинството от заболелите са деца и възрастни, неимунизирани срещу заболяването. През 2018 г. са докладвани и 31 лица, починали от морбили.

Изтеглете целия текст от тук

20.07.2018

Отчет на извършените дейности за периода 13.07-19.07.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.07.2018

Отчет на извършените дейности за периода 06.07-12.07.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.07.2018

На вниманието на общопрактикуващите лекари

Бланка на ГОДИШЕН ПЛАН на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане

Изтеглете бланката от тук(файлов формат xls)

06.07.2018

Отчет на извършените дейности за периода 29.06-05.07.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

04.07.2018

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на икономическите оператори и масовите  потребители

 Във връзка с действащия Регламент (ЕС) 2018/589 на Комисията от 18 април 2018 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на метанола.

Забранява се пускането на метанол (метилов алкохол) на пазара за масовия потребител след 9 май 2019 г. в състава на течности за чистачки или за размразяване на предни стъкла, в концентрация по-голяма или равна на 0,6 тегловни процента.

 

02.07.2018

Отчет на извършените дейности за периода 22.06-28.06.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

26.06.2018

Този ден се отбелязва всяка година по решение на Общото събрание на ООН от 1987 г. На 26 юни е важно да се привлече вниманието на обществото върху сериозността на проблема и разпространението му. Наркотиците “проникват” навсякъде и никой, независимо от социалния си статус, образование, материална задоволеност или нищета, не е предпазен от сблъсък с тях.

В световен мащаб дейностите свързани с отбелязване на този ден се изразяват най-вече в информиране на обществото за въздействието и рисковете от употребата на наркотични вещества.

За повече информация .....

22.06.2018

Отчет на извършените дейности за периода 15.06 - 21.06.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

15.06.2018

Отчет на извършените дейности за периода 08.06 - 14.06.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

12.06.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за пътуващите в страни с разпространена малария.....

Видове, състав и потенциална векторна роля на кърлежи .....

25.05.2018

Отчет на извършените дейности за периода 25.05 - 31.05.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

07.06.2018

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИЯ, РАЗПРОСТРАНЯВАНА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи, включително и публикувани клипове на деца, които сами приготвят желета за игра с течни сапуни, лепила, козметични продукти, бои и оцветители, средства за борба с вредни насекоми и др., Министерството на здравеопазването счита, че подобни практики могат да създадат предпоставка за негативно въздействие върху индивидуалното здраве. Продуктите, които се пускат на пазара, са безопасни само при очакваната им употребата съгласно указанията, дадени от производителя. Продукти, които се изготвят в домашни условия при смесване на различни вещества, не могат да бъдат считани за безопасни. В допълнение препоръчваме на всички потребители на различни продукти, съдържащи химични вещества и смеси, същите да бъдат употребявани при спазване на всички изисквания за безопасност, посочени на етикетите им, в т.ч. и след предварително запознаване с посочените Предупреждения за опасност и Препоръки за безопасност.

01.06.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Пролетно-летният сезон е епидемичен за развитието на кърлежи, което същевременно с навлизането на хора и домашни любимци в естествените им местообитания води до повишен риск от ухапване от кърлежи. Освен оглед за впити кърлежи, след разходка или работа в градината за недопускане на продължителен престой върху тялото, е необходимо да бъдат предприети адекватни и своевременни последващи действия - отстраняване и евентуална антибиотична профилактика.

Препоръки за действие при ухапване от кърлеж.....

25.05.2018

Отчет на извършените дейности за периода 25.05 - 31.05.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.05.2018

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

За 2018 г. темата на Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Тютюн и сърдечни заболявания“. СЗО приканва държавите-членки да ускорят усилията за контрол на тютюна, което ще подпомогне за предпазване здравето на обществото от вредите, причинени от употребата на тютюн и за намаляване на сърдечно- съдови заболявания, включително инсулт.

За повече информация .....

25.05.2018

Отчет на извършените дейности за периода 17.05 - 24.05.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

23.05.2018

Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ, който традиционно се отбелязва в третата неделя на месец май, тази година преминава под мотото „Подготовката за бъдещето се основава на опита ни от миналото!”.

Кампанията, известна още като Candlelight Memorial, е съвкупност от инициативи за насърчаване на диалог вътре в уязвимите общности и подкрепа на действащите политики в областта на ХИВ-превенцията и грижата за хората, живеещи с вируса. Тазгодишното послание „Подготовката за бъдещето се основава на опита ни от миналото!” изразява необходимостта бъдещите планове да стъпят на усилията, историята и опита за лечението, профилактиката и грижите, свързани с живота с ХИВ, както и правото на живот без стигма и дискриминация, с  достъп до качествени здравни и социални услуги.

За повече информация .....

Покана .....

17.05.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Уведомявам Ви, че е обявено план-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019 г. на Медицински университет - София

За повече информация....

 

15.05.2018

 Световният ден на хипертонията се отбелязва за първи път през 2005 г. по инициатива на Международното дружество по хипертония и свързаните с него кампании имат за цел да обединят усилията на медицински специалисти, пациенти,  граждани и институции за популяризиране на социалната значимост на заболяването, за важността на превенцията, контрола и лечението му.

 Артериалната хипертония (АХ) е състояние на трайно повишено артериално налягане, в резултат на спазъм или стесняване на кръвоносните съдове. АХ не е само заболяване на сърцето, а засяга целия организъм. Тя е една от водещите причини  за  инвалидизация и преждевременна смърт. В резултат на АХ настъпват тежки, а в много случаи и смъртоносни усложнения като мозъчен инсулт, миокарден инфаркт, нарушения на бъбречната функция, проблеми, свързани с бременността, увреждания на очите и др.

За повече информация .....

Покана .....

04.05.2018

Отчет на извършените дейности за периода 27.04 - 03.05.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.05.2018

През 2002 година Световната  здравна органицазия обявява 10 май за Световен ден на физическата активност под мотото "Движението - това е здраве".

Инициативите целят чрез спорт и физическа активност да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес, социална изолация.

Проучванията показват, че физическата активност и здравословното хранене са най-важните фактори за постигане на пълноценно здраве. Редовните физически упражнения допринасят не само за поддържане на нормално тегло, подобряване на физическото и психично здраве, но и предпазват от редица заболявания. Хората, които са физически активни страдат по-рядко от коронарна болест на сърцето, високо кръвно налягане, мозъчен инсулт, остеопороза. Физическите упражнения подпомагат имунната система и намаляват риска от рак на дебелото черво, подобряват настроението и самочувствието.

Според експертни оценки над 60% от хората в света не са физически активни в такава степен, която би могла да бъде полезна за тяхното здраве. Физическата активност значително намалява с възрастта.

За повече информация .....

04.05.2018

Отчет на извършените дейности за периода 27.04 - 03.05.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

30.04.2018

Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурси

1.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” изтегли

2.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен инспектор в дирекция „Медицински дейности“ изтегли

3.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността старши инспектор в дирекция „Медицински дейности“ изтегли

4.Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността инспектор в дирекцияНадзор на заразните болести изтегли

20.04.2018

Отчет на извършените дейности за периода 20.04 - 26.04.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

24.04.2018

РЗИ- Разград подкрепя и ще вземе участие в кампанията – Ден без асансьори и призовава всички компании,  институции и граждани да се присъединят  към инициативата, чиято цел е промоция на укрепващата здравето двигателна активност, в съответствие с дейностите залегнали в Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г.

            Ден без асансьори (No Elevators Day) е глобална инициатива, част от целогодишната кампания NowWeMOVE, която раздвижва все повече хора посредством събития свързани с физическата активност и спорта.

Целия текст

24.04.2018

За десета поредна година България участва в Европейската имунизационна седмица, 23-29 април 2018 г.  Тя се провежда от 2006 година през последната седмица на месец април. Събитието се организира от Световната здравна организация, здравните власти и медицинското съсловие.

Основната цел на инициативата е повишаването на имунизационния обхват в страните чрез разширяване на информираността  сред родители, здравни  специалисти и медии за значимостта на имунизациите.

През 2018 г. във фокуса на Европейската имунизационна седмица, е имунизацията като лично право и споделена отговорност за намаляване на неимунизираните лица и премахването на имунизационните „джобове“.

Успехът на инициативата означава и напредък по постигането на Глобалните цели за устойчиво развитие 2030 на ООН, в това число и постигането на добро здраве.

РЗИ – Разград припомня, че ваксините осигуряват лична защита срещу опасни болести.  Когато ние и хората от нашата общност сме с изграден имунитет към дадено заболяване, то не може да се разпространява лесно. Заедно, ние предпазваме тези, които не могат да бъдат имунизирани (бебета, възрастни хора със здравословни проблеми и отслабена имунна система) от вирусите или бактериите, причиняващи ваксинопредотвратимо заболяване.

Всяка година в света се регистрират повече от 10 милиона смъртни случая при деца под 5-годишна възраст. Голяма част от тях са вследствие на заболявания, за които съществуват действащи ваксини.

Съвременният имунизационeн календар на Република България включва задължителни имунизации в детска възраст срещу 11 заразни болести (туберкулоза, хепатит Б, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, морбили, рубеола и паротит).

Важно е да се знае, че липсата на тежки заразни заболявания се дължи именно на засилено прилаганата имунопрофилактика. Следването на Националния имунизационен календар е от основно значение за предпазене от ваксинопредотвратимо заболяване, както на имунизираното лице, така  и на  околните. 

Ключов момент в контрола на едно заразно заболяване посредством имунизация е достигането и поддържането на висок имунизационен обхват (над 95 %). Спадането на имунизационния обхват под определени критични стойности е предпоставка за епидемично разпространение на съответната инфекциозна болест.

За  здравноосигурени лица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар, задължителните имунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на  Регионална здравна инспекция  – Разград.

За популяризиране на Европейската  имунизационна  седмица, 23-29 април 2018 г., РЗИ - Разград организира пресконференция, която ще  се  проведе на 25.04.2018 г. (сряда), от 11.00 ч. в конферентната  зала на РЗИ.

 На пресконференцията са поканени представители на областна администрация, общински администрации, лечебни заведения, Регионално управление на образованието, неправителствени организации и медийни партньори.

Друга полезна  информация  за ваксините и ваксинопредотвратимите заболявания  можете да намерите на сайта на РЗИ Разград в секция „Профилактика и заразни болести“/“Имунизации“

20.04.2018

На вниманието на гражданите и медицинските специалисти

Стартиране на Европейската имунизационна седмица - 23-29 април 2018 г.

Презентацията изтеглете от тук

20.04.2018

Отчет на извършените дейности за периода 13.04 - 19.04.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.04.2018

Отчет на извършените дейности за периода 06.04 - 12.04.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.04.2018

РЗИ - Разград обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

1. Главен експерт в дирекция "Административно - правно, финансово и стопанско обслужване.

2. Главен инспектор в дирекция „Медицински дейности“

3. Старши инспектор в дирекция „Медицински дейности“

4. Инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“

Подробна информация за конкурсите може да намерите от тук

11.04.2018

Децата от ДГ № 4  с  нови знания  за по-здрави и по-красиви зъбки

Децата  от ДГ №4 „Митко Палаузов“, гр. Разград се срещнаха на 10.04.2018 г.  с  приказните герои Чук  и Пук - бактерии - рушители на зъбките.  
Инициативата  е на учителките на първа група - г-жа Димитрова и г- жа Кирова, които  изпълниха главните роли и бяха изработили всеки детайл от декора до костюмите.  Разказвачът на приказката  беше медицинска  сестра  Лютфулова.  Спектакълът  беше  представен  пред  децата от всички групи,  техните учители, помощник –възпитатели  и  гости от Регионална здравна инспекция – Разград.  След края на  театралната постановка,  всички дечица  знаеха,  че трябва да мият  зъбките си най-малко два пъти на ден  с четка  и паста,  както и , че поне веднъж годишно  зъбките трябва да се прегледат от  зъболекар.
Те затвърдиха  знанията си и за полезните храни, които трябва да консумират, както и за тези, които  помагат на Чук и Пук да рушат зъбките им.
На децата  от първа група,  медицинските специалисти  и  педагозите показаха как трябва да мият зъбите за бяла и здрава усмивка, а като награда децата получиха от гостите от РЗИ четки и  детски пасти за зъби. Подаръците бяха предоставени  от  лекарите по дентална медицина  д-р  Кузманова и д-р Л. Малчев, за което РЗИ- Разград им изказва сърдечна благодарност.
Повишаване на информираността на децата  по отношение на профилактиката на кариеса, чрез  правилна  устна хигиена  и  здравословно хранене  е  част и от дейностите  заложени в Национална програма за профилактика на оралните заболявания  при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015-2020 г. 

Снимка

Други снимки от срещата може да видите в секция Галерия

 

10.04.2018

Отчет на извършените дейности за периода 30.03 - 05.04.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

05.04.2018

На 7 април светът отбелязва Световния ден на здравето. Датата е избрана с основаването на Световната здравна организация през 1948 г. Международният ден на здравето се чества и като Ден на здравния работник в България от 6 февруари 1964 г. Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация. Кампанията на СЗО тази година е под надслов „Здраве за всеки“.

Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички - от световните лидери до хората в различни страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

По повод Световният ден на здравето, Регионална здравна инспекция – Разград ще участва в информационна кампания на различни здравни теми с деца от две детски градини в гр. Разград, както следва:

На 10.04.2018 г. от 10.00 часа ще гостува на децата от ДГ № 4 “Митко Палаузов“, които ще обогатят знанията си за грижата за зъбките от „Среща с Чук и Пук“.

На 12.04.2018 г. от 10.30 часа на децата от ДГ №2 „ Лудогорче“ ще се представи мултимедийна презентация за здравословното хранене.

04.04.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.03.-31.03.2018 г. изтеглете

03.04.2018

На вниманието на мениджърите на обекти за настаняване на туристи.

Във връзка с получени указания от Министерство на здравеопазавнето и Европейския център по провенция и контрол на заболяванията, относно легионерската болест, Ви предоставяме следната информация.

Изтеглете от тук

30.03.2018

Отчет на извършените дейности за периода 23.03 - 29.03.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

23.03.2018

Отчет на извършените дейности за периода 16.03 - 22.03.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

22.03.2018

На вниманието на специалистите в извънболничната помощ.

Уважаеми колеги,

Във връзка с изменение на чл. 81, ал. 4 на Закона за лечебните заведения минималният брой часове, в които лекарите/лекарите по дентална медицина следва да работят в лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ се променя от 10 на 5 часа.

Новият образец на декларацията може да изтеглите от тук

22.03.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Уведомявам Ви, че „Аджибадем сити клиник УМБАЛ“ ЕООД – Сърдечно-съдов център обяви План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2018 г. При заявяване на обучения следва да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. План-разписанието е качено в интернет-страницата на „Аджибадем сити клиник УМБАЛ“ ЕООД – Сърдечно-съдов център в рубриката „За нас“ – секция Учебен отдел. Там ще намерите и образци на заявките за обучение. План-разписанието е на разположение и може да бъде разгледано и в Регионална здравна инспекция гр. Разград. За допълнителна информация: тел. 02/960 4947; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова.

21.03.2018

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

 

Картинка на кампанията

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването ѝ. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.

Тази година темата на Деня на водата е "Природата за водата", като целта е да се насочи вниманието към справяне с предизвикателствата на водата на 21 век, чрез базирани на природата решения.

Целия текст изтеглете от тук:

21.03.2018

24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗА

"Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза”

 

Картинка на кампанията

Световният ден за борба с туберкулозата тази година ще се проведат под мотото: „Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза“. Темата на мотото се фокусира върху поемането на ангажимент за прекратяване на туберкулозата, не само на най-високо политическо ниво, но и на всички нива от кметовете, управители на лечебни заведения, депутати и лидери на общността, на хора, засегнати от туберкулоза, защитници на гражданското общество, здравни работници, лекари или медицински сестри, НПО и други партньори. Всички те могат да бъдат лидери на усилията за прекратяване на туберкулозата в собствената си работа или терен.

Целия текст изтеглете от тук:

16.03.2018

Отчет на извършените дейности за периода 09.03 - 15.03.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

13.03.2018

На вниманието на гражданите и медицинските специалисти

ЗДРАВНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2014 - 2020 Г.

За повече информация:

12.03.2018

На вниманието на гражданите

Информация за определените съгласно Заповед № РД-01-70 от 02.03.2018 г. на минисъра на здравеопазването Регионални здравни инспекции, които могат да провеждат обучение за придобиване на квалификация изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, храните и горите.

Заповедта изтеглете от тук: изтеглете

12.03.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.02.-28.02.2018 г. изтеглете

09.03.2018

Отчет на извършените дейности за периода 02.03 - 08.03.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

02.03.2018

Отчет на извършените дейности за периода 23.02 - 01.03.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

23.02.2018

Отчет на извършените дейности за периода 16.02 - 22.02.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

16.02.2018

"Не е късно да спрем остеопорозата"

Информационна кампания в Разград

Дата: 22 февруари 2018 г.

Час: 10.00 - 12.00 часа

Записвания: тел. 084 611-151 или в РЗИ Разград, ет. 3 стая 307

Брошура изтеглете

16.02.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Уведомявам Ви, че местата за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалност "Обща медицина" и по специалности за лица с профeсионална квалификация "Лекар по дентална медицина", съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г., са определени със заповед № РК36-166/01.02.2018 г. на Ректора на МУ София.

Документи за участие в конкурс по документи се приемат в отдел "СДО и УБК" при МУ София от 05.02.2018 г. до 28.02.2018 г.

НЦОЗА е база за провеждане на обучение по следните неклинични специалности:

- социална медицина и здравен мениджмънт

- медицинска информатика и здравен мениджмънт

- комунална хигиена

- хранене и диететика

- трудова медицина

- санитарна химия

- медицинска санитарна физика

- санитарно инженерство

16.02.2018

Отчет на извършените дейности за периода 09.02 - 15.02.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

14.02.2018

Национална АНТИСПИН кампания

14 ФЕВРУАРИ “Свети Валентин –Ден на влюбените“

 

Картинка на кампанията

Запазва се тенденцията ХИВ у нас да се разпространява предимно по сексуален път

Данните показват, че 90% от новорегистрираните са мъже През периода 1986 – 27.11.2017 г. в България са регистрирани общо 2 694 лица с ХИВ инфекция. За периода 01.01.2017 – 27.11.2017 г. са открити нови 220 ХИВ–серопозитивни, при изследвани над 260 000 лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени. Съотношението на инфектираните мъже и жени през 2017 година е 9:1 (199 мъже и 21 жени). По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години. И през 2017 г. 88% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път (от тях 52% са мъже, съобщили за хомосексуален контакт, и 36% при хетеросексуален контакт). Останалите 12% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици. Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 36%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 34%. Най-младият ХИВ серопозитивен е на 20 години, а най-възрастния на 67 години. Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София – 91 лица, в областите Пловдив – 22 лица, Варна – 18 лица, Плевен – 9 лица, София област- 7, Бургас – 4 лица и единични случаи в останалите области.

Целия текст изтеглете от тук:

Брошура

изтеглете

12.02.2018

Считано от 13.02.2018 г. се отменя грипната епидемия в област Разград

Във връзка с нормализиране на епидемичната обстановка по отношение заболяемостта от ОРЗ и грип и достигане на следепидемични нива (заболяемост – 143,88%00, за периода 05.02.2018 г. – 11.02.2018 г.) се отменя грипната епидемия, считано от 13.02.2018 г.

Съгласно заповед № РД-06-36/12.02.2018 г. на директора на РЗИ - Разград се отменят въведените със заповед № РД-06-30/01.02.2018 г. противоепидемични мерки по отношение на грип и ОРЗ, на територията на област Разград, считано от 13.02.2018 г.

09.02.2018

Отчет на извършените дейности за периода 02.02 - 08.02.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

09.02.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

РЗИ Разград, Ви уведомява за възможността през 2018 г. да проведете индивидуално или курсово обучение по План-разписанието, което е качено в сайта на Медицински университет-Варна: mu-varna.bg/СДО/Курсове/Курсове за 2018 г. http://www.mu-varna.bg/BG/sdo-kurs

ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2018 г. е на разположение и в РЗИ Разград и може да бъде разгледано.

08.02.2018

Грипна ваканция ще бъде обявена в област Разград, считано от 09.02.2018 г.

Във връзка с увеличаване на заболяемостта от ОРЗ и грип и отсъствие на повече от 30% поради заболяване, на учениците от учебните заведения на територията на област Разград и с цел ограничаване разпространението на тези заболявания, на основание чл. 63 ал. 2 от Закона за здравето, РЗИ – Разград издаде предписание по реда на чл.105, ал.5 от ЗПУО за временно преустановяване на образователния процес в училищата на територията на област Разград от 09.02.2018 г. до 12.02.2018 г. вкл.

07.02.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.01.-31.01.2018 г. изтеглете

05.02.2018

Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурси

1.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” изтегли

2.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен инспектор в в отделДържавен здравен контрол“ към дирекция „Обществено здраве“ изтегли

3.Списък на лицата, недопуснати до конкурс за длъжността главен инспектор в в отделДържавен здравен контрол“ към дирекция „Обществено здраве“изтегли

02.02.2018

Отчет на извършените дейности за периода 26.01 - 01.02.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

02.02.2018

На вниманието на Директорите на учебни заведения!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания е обнародвана в Държавен вестник № 11/02.02.2018 г., в сила от началото на втория учебен срок.
РЗИ – Разград започва съгласуването на седмични учебни разписания на учебните заведения в Разградска област.

02.02.2018

В област Разград е обявена грипна епидемия, считано от 02.02.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

31.01.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с получено писмо с вх. № РД-16-06/30.01.2018 г. от д-р Венелина Атанасова – изпълнителен директор на „Аджибадем сити клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД Ви уведомявам, че Програмата за курсове за продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение през 2018 г. на лекари и професионалисти по здравни грижи е на разположение и може да бъде разгледана в Регионална здравна инспекция гр. Разград.    

26.01.2018

Отчет на извършените дейности за периода 19.01 - 25.01.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

24.01.2018

На Вниманието на гражданите,

Уведомяваме Ви, че в ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г. има промени в Наредба № 9 от 16 март 2001 г. качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Наредба № 9 от 16 март 2001 г. изтеглете

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от март 2001 г. изтеглете

23.01.2018

Даклад за шумовото натоварване на територията на гр. Разград за 2017 г.

за повече информация

22.01.2018

РЗИ - Разград обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

1. Главен експерт в дирекция "Административно - правно, финансово и стопанско обслужване.

2. Главен инспектор в отдел"Държавен здравен контрол" към дирекция "Обществено здраве"

Подрабна информация за конкурсите може да намерите от тук

19.01.2018

Експертно становище, относно  потенциалният здравен риск върху населението,  в резултат на завишени концентрации на сероводород  в атмосферния  въздух  в  гр. Разград през 2017 г.

Eкспертно становище на доц. д-р Т. Антова, дм, началник на отдел “Околна среда и здравен риск” в Национален център по обществено здраве и анализи - София, относно оценка на здравния риск за населението на гр. Разград, във връзка с установени превишавания на нормите за сероводород в атмосферния въздух  през 2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

19.01.2018

Отчет на извършените дейности за периода 12.01 - 18.01.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

18.01.2018

На вниманието на гражданите

Информация за грип и заболеваемостта: изтеглете

12.01.2018

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.12.-31.12.2017 г. изтеглете

12.01.2018

Отчет на извършените дейности за периода 05.01 - 11.01.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

05.01.2018

Отчет на извършените дейности за периода 29.12.2017 - 04.01.2018 г.

Изтеглете целия текст от тук

28.12.2017

Отчет на извършените дейности за периода 18.12.- 22.12.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

18.12.2017

Отчет на извършените дейности за периода 11.12.- 15.12.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.12.2017

Отчет на извършените дейности за периода 04.12.- 08.12.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

07.12.2017

На вниманието на гражданите

Информация за качеството на питейната вода в Разградска област за периода 01.11.-30.11.2017 г. изтеглете

04.12.2017

Отчет на извършените дейности за периода 27.11.- 01.12.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

29.11.2017

1 ДЕКЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА СПИН

Картинка на кампанията

Мото на кампанията за 1-ви декември, обявена от Обединената програма за СПИН на ООН (UNAIDS), тази година е „Моето здраве е мое право“ („My healt, my right“).

Кампанията цели да бъде предоставена информация за правото на здраве и здравеопазване на всички хора по света. Постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН, една от които е край на епидемията от СПИН, зависи до голяма степен от гарантирането на правото на здраве.

Броят на новозаразените хора с ХИВ в Европа достигна най-високото си ниво през 2016 г., откакто се събира такава информация, обяви Световната здравна организация (СЗО), цитирана от Ройтерс. В съвместното изследване с Европейския център за превенция и контрол на заболяванията е установено епидемично увеличение с „тревожна скорост“ на заразените с ХИВ на Стария континент. През 2016 г. в 53 страни 160 000 души са заразени с вируса, който причинява СПИН, алармират от Центъра и СЗО. Около 80 % от тях са в Източна Европа.

Информация за планираните дейности от РЗИ – Разград изтеглете

Брошури

А после...? изтеглете

Игри за напреднали изтеглете

Митове и твърдения за ХИВ/СПИН изтеглете

28.11.2017

Приключи кампанията по силанизиране на зъбките на децата на възраст от 5 до 8 години в Разградска област

Картинка на кампанията

От 01.09.2017 г. до 20.11.2017 г. беше проведена поредна кампания по поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години, в изпълнение на дейностите през 2017 г. по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015 -2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

27.11.2017

Отчет на извършените дейности за периода 20.11.- 24.11.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

20.11.2017

Отчет на извършените дейности за периода 13.11.- 17.11.2017 г.

Изтеглете целия текст от тук

НОВИНИ

Новини - Архив 2017

Новини - Архив 2016

Новини - Архив 2015

Новини - Архив 2014

Новини - Архив 2013

Новини - Архив м.септември-м.декември 2012

Новини - Архив м.януари-м.август 2012

Новини - Архив 2011