Регионална здравна инспекция 

ЦСМП

20.02.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.02.2019 г. изтегли

19.02.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.02.2019 г. изтегли

18.02.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.02.2019 г. изтегли

15.02.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.02.2019 г. изтегли

14.02.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.02.2019 г. изтегли

13.02.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.02.2019 г. изтегли

12.02.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.02.2019 г. изтегли

11.02.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.02.2019 г. изтегли

08.02.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.02.2019 г. изтегли

07.02.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.02.2019 г. изтегли

06.02.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.02.2019 г. изтегли

05.02.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.02.2019 г. изтегли

04.02.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.02.2019 г. изтегли

01.02.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.02.2019 г. изтегли

31.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.01.2019 г. изтегли

30.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.01.2019 г. изтегли

29.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.01.2019 г. изтегли

28.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.01.2019 г. изтегли

25.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.01.2019 г. изтегли

24.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.01.2019 г. изтегли

23.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.01.2019 г. изтегли

22.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.01.2019 г. изтегли

21.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.01.2019 г. изтегли

18.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.01.2019 г. изтегли

17.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.01.2019 г. изтегли

16.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.01.2019 г. изтегли

15.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.01.2019 г. изтегли

14.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.01.2019 г. изтегли

11.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.01.2019 г. изтегли

10.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.01.2019 г. изтегли

09.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.01.2019 г. изтегли

08.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.01.2019 г. изтегли

07.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.01.2019 г. изтегли

04.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.01.2019 г. изтегли

03.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.01.2019 г. изтегли

02.01.2019

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.01.2019 г. изтегли

27.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.12.2018 г. изтегли

21.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.12.2018 г. изтегли

20.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.12.2018 г. изтегли

19.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.12.2018 г. изтегли

18.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.12.2018 г. изтегли

17.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.12.2018 г. изтегли

14.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.12.2018 г. изтегли

13.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.12.2018 г. изтегли

12.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.12.2018 г. изтегли

11.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.12.2018 г. изтегли

10.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.12.2018 г. изтегли

07.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.12.2018 г. изтегли

06.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.12.2018 г. изтегли

05.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.12.2018 г. изтегли

04.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.12.2018 г. изтегли

03.12.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.12.2018 г. изтегли

29.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.11.2018 г. изтегли

28.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.11.2018 г. изтегли

27.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.11.2018 г. изтегли

26.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.11.2018 г. изтегли

23.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.11.2018 г. изтегли

22.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.11.2018 г. изтегли

21.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.11.2018 г. изтегли

20.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.11.2018 г. изтегли

19.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.11.2018 г. изтегли

15.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.11.2018 г. изтегли

14.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.11.2018 г. изтегли

13.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.11.2018 г. изтегли

12.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.11.2018 г. изтегли

09.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.11.2018 г. изтегли

08.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.11.2018 г. изтегли

07.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.11.2018 г. изтегли

06.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.11.2018 г. изтегли

05.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.11.2018 г. изтегли

02.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.11.2018 г. изтегли

01.11.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.11.2018 г. изтегли

31.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.10.2018 г. изтегли

30.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.10.2018 г. изтегли

29.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.10.2018 г. изтегли

26.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.10.2018 г. изтегли

25.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.10.2018 г. изтегли

24.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.10.2018 г. изтегли

23.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.10.2018 г. изтегли

22.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.10.2018 г. изтегли

19.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.10.2018 г. изтегли

18.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.10.2018 г. изтегли

17.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.10.2018 г. изтегли

16.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.10.2018 г. изтегли

15.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.10.2018 г. изтегли

12.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.10.2018 г. изтегли

11.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.10.2018 г. изтегли

10.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.10.2018 г. изтегли

09.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.10.2018 г. изтегли

08.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.10.2018 г. изтегли

05.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.10.2018 г. изтегли

04.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.10.2018 г. изтегли

03.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.10.2018 г. изтегли

02.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.10.2018 г. изтегли

01.10.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.10.2018 г. изтегли

28.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.09.2018 г. изтегли

27.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.09.2018 г. изтегли

26.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.09.2018 г. изтегли

25.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.09.2018 г. изтегли

21.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.09.2018 г. изтегли

20.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.09.2018 г. изтегли

19.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.09.2018 г. изтегли

18.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.09.2018 г. изтегли

17.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.09.2018 г. изтегли

14.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.09.2018 г. изтегли

13.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.09.2018 г. изтегли

12.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.09.2018 г. изтегли

11.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.09.2018 г. изтегли

10.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.09.2018 г. изтегли

07.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.09.2018 г. изтегли

05.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.09.2018 г. изтегли

04.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.09.2018 г. изтегли

03.09.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.09.2018 г. изтегли

31.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.08.2018 г. изтегли

30.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.08.2018 г. изтегли

29.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.08.2018 г. изтегли

28.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.08.2018 г. изтегли

27.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.08.2018 г. изтегли

24.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.08.2018 г. изтегли

23.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.08.2018 г. изтегли

22.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.08.2018 г. изтегли

21.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.08.2018 г. изтегли

20.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.08.2018 г. изтегли

17.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.08.2018 г. изтегли

16.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.08.2018 г. изтегли

15.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.08.2018 г. изтегли

14.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.08.2018 г. изтегли

13.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.08.2018 г. изтегли

10.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.08.2018 г. изтегли

09.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.08.2018 г. изтегли

08.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.08.2018 г. изтегли

07.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.08.2018 г. изтегли

06.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.08.2018 г. изтегли

03.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.08.2018 г. изтегли

02.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.08.2018 г. изтегли

01.08.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.08.2018 г. изтегли

31.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.07.2018 г. изтегли

30.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.07.2018 г. изтегли

27.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.07.2018 г. изтегли

26.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.07.2018 г. изтегли

25.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.07.2018 г. изтегли

24.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.07.2018 г. изтегли

23.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.07.2018 г. изтегли

20.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.07.2018 г. изтегли

19.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.07.2018 г. изтегли

18.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.07.2018 г. изтегли

17.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.07.2018 г. изтегли

16.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.07.2018 г. изтегли

13.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.07.2018 г. изтегли

12.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.07.2018 г. изтегли

11.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.07.2018 г. изтегли

10.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.07.2018 г. изтегли

09.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.07.2018 г. изтегли

06.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.07.2018 г. изтегли

05.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.07.2018 г. изтегли

04.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.07.2018 г. изтегли

03.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.07.2018 г. изтегли

02.07.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.07.2018 г. изтегли

29.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.06.2018 г. изтегли

28.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.06.2018 г. изтегли

27.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.06.2018 г. изтегли

26.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.06.2018 г. изтегли

25.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.06.2018 г. изтегли

22.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.06.2018 г. изтегли

21.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.06.2018 г. изтегли

20.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.06.2018 г. изтегли

19.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.06.2018 г. изтегли

18.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.06.2018 г. изтегли

15.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.06.2018 г. изтегли

14.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.06.2018 г. изтегли

13.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.06.2018 г. изтегли

12.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.06.2018 г. изтегли

11.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.06.2018 г. изтегли

08.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.06.2018 г. изтегли

07.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.06.2018 г. изтегли

06.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.06.2018 г. изтегли

05.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.06.2018 г. изтегли

04.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.06.2018 г. изтегли

01.06.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.06.2018 г. изтегли

31.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.05.2018 г. изтегли

30.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.05.2018 г. изтегли

29.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.05.2018 г. изтегли

28.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.05.2018 г. изтегли

25.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.05.2018 г. изтегли

23.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.05.2018 г. изтегли

22.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.05.2018 г. изтегли

21.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.05.2018 г. изтегли

18.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.05.2018 г. изтегли

17.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.05.2018 г. изтегли

16.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.05.2018 г. изтегли

15.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.05.2018 г. изтегли

14.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.05.2018 г. изтегли

11.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.05.2018 г. изтегли

10.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.05.2018 г. изтегли

09.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.05.2018 г. изтегли

08.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.05.2018 г. изтегли

04.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.05.2018 г. изтегли

03.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.05.2018 г. изтегли

02.05.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.05.2018 г. изтегли

30.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.04.2018 г. изтегли

27.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.04.2018 г. изтегли

26.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.04.2018 г. изтегли

25.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.04.2018 г. изтегли

24.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.04.2018 г. изтегли

23.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.04.2018 г. изтегли

20.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.04.2018 г. изтегли

19.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.04.2018 г. изтегли

18.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.04.2018 г. изтегли

17.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.04.2018 г. изтегли

16.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.04.2018 г. изтегли

13.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.04.2018 г. изтегли

12.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.04.2018 г. изтегли

11.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.04.2018 г. изтегли

10.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.04.2018 г. изтегли

05.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.04.2018 г. изтегли

04.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.04.2018 г. изтегли

03.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.04.2018 г. изтегли

02.04.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.04.2018 г. изтегли

30.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.03.2018 г. изтегли

29.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.03.2018 г. изтегли

28.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.03.2018 г. изтегли

27.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.03.2018 г. изтегли

26.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.03.2018 г. изтегли

23.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.03.2018 г. изтегли

22.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.03.2018 г. изтегли

21.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.03.2018 г. изтегли

20.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.03.2018 г. изтегли

19.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.03.2018 г. изтегли

16.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.03.2018 г. изтегли

15.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.03.2018 г. изтегли

14.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.03.2018 г. изтегли

13.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.03.2018 г. изтегли

12.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.03.2018 г. изтегли

09.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.03.2018 г. изтегли

08.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.03.2018 г. изтегли

07.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.03.2018 г. изтегли

06.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.03.2018 г. изтегли

02.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.03.2018 г. изтегли

01.03.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.03.2018 г. изтегли

28.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.02.2018 г. изтегли

27.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.02.2018 г. изтегли

26.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.02.2018 г. изтегли

23.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.02.2018 г. изтегли

22.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.02.2018 г. изтегли

21.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.02.2018 г. изтегли

20.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.02.2018 г. изтегли

19.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.02.2018 г. изтегли

16.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.02.2018 г. изтегли

15.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.02.2018 г. изтегли

14.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.02.2018 г. изтегли

13.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.02.2018 г. изтегли

12.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.02.2018 г. изтегли

09.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.02.2018 г. изтегли

08.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.02.2018 г. изтегли

07.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.02.2018 г. изтегли

06.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.02.2018 г. изтегли

05.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.02.2018 г. изтегли

02.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.02.2018 г. изтегли

01.02.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.02.2018 г. изтегли

31.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.01.2018 г. изтегли

30.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.01.2018 г. изтегли

29.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.01.2018 г. изтегли

26.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.01.2018 г. изтегли

25.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.01.2018 г. изтегли

24.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.01.2018 г. изтегли

23.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.01.2018 г. изтегли

22.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.01.2018 г. изтегли

19.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.01.2018 г. изтегли

18.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.01.2018 г. изтегли

17.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.01.2018 г. изтегли

16.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.01.2018 г. изтегли

15.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.01.2018 г. изтегли

12.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.01.2018 г. изтегли

11.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.01.2018 г. изтегли

10.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.01.2018 г. изтегли

09.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.01.2018 г. изтегли

08.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.01.2018 г. изтегли

05.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.01.2018 г. изтегли

04.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.01.2018 г. изтегли

03.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.01.2018 г. изтегли

02.01.2018

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.01.2018 г. изтегли

29.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.12.2017 г. изтегли

28.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.12.2017 г. изтегли

22.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.12.2017 г. изтегли

21.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.12.2017 г. изтегли

20.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.12.2017 г. изтегли

19.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.12.2017 г. изтегли

18.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.12.2017 г. изтегли

15.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.12.2017 г. изтегли

14.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.12.2017 г. изтегли

13.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.12.2017 г. изтегли

12.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.12.2017 г. изтегли

11.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.12.2017 г. изтегли

08.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.12.2017 г. изтегли

07.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.12.2017 г. изтегли

06.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.12.2017 г. изтегли

05.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.12.2017 г. изтегли

04.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.12.2017 г. изтегли

01.12.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.12.2017 г. изтегли

30.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.11.2017 г. изтегли

29.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.11.2017 г. изтегли

28.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.11.2017 г. изтегли

27.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.11.2017 г. изтегли

24.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.11.2017 г. изтегли

23.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.11.2017 г. изтегли

22.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.11.2017 г. изтегли

21.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.11.2017 г. изтегли

20.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.11.2017 г. изтегли

17.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.11.2017 г. изтегли

16.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.11.2017 г. изтегли

15.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.11.2017 г. изтегли

14.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.11.2017 г. изтегли

13.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.11.2017 г. изтегли

10.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.11.2017 г. изтегли

09.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.11.2017 г. изтегли

08.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.11.2017 г. изтегли

07.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.11.2017 г. изтегли

06.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.11.2017 г. изтегли

03.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.11.2017 г. изтегли

02.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.11.2017 г. изтегли

01.11.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.11.2017 г. изтегли

31.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.10.2017 г. изтегли

30.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.10.2017 г. изтегли

27.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.10.2017 г. изтегли

26.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.10.2017 г. изтегли

25.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.10.2017 г. изтегли

24.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.10.2017 г. изтегли

23.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.10.2017 г. изтегли

20.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.10.2017 г. изтегли

19.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.10.2017 г. изтегли

18.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.10.2017 г. изтегли

17.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.10.2017 г. изтегли

16.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.10.2017 г. изтегли

13.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.10.2017 г. изтегли

12.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.10.2017 г. изтегли

11.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.10.2017 г. изтегли

10.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.10.2017 г. изтегли

09.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.10.2017 г. изтегли

06.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.10.2017 г. изтегли

05.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.10.2017 г. изтегли

04.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.10.2017 г. изтегли

03.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.10.2017 г. изтегли

02.10.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.10.2017 г. изтегли

29.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.09.2017 г. изтегли

28.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.09.2017 г. изтегли

27.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.09.2017 г. изтегли

26.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.09.2017 г. изтегли

25.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.09.2017 г. изтегли

21.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.09.2017 г. изтегли

20.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.09.2017 г. изтегли

19.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.09.2017 г. изтегли

18.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.09.2017 г. изтегли

15.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.09.2017 г. изтегли

14.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.09.2017 г. изтегли

13.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.09.2017 г. изтегли

12.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.09.2017 г. изтегли

11.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.09.2017 г. изтегли

08.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.09.2017 г. изтегли

07.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.09.2017 г. изтегли

05.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.09.2017 г. изтегли

04.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.09.2017 г. изтегли

01.09.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.09.2017 г. изтегли

31.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.08.2017 г. изтегли

30.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.08.2017 г. изтегли

29.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.08.2017 г. изтегли

28.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.08.2017 г. изтегли

25.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.08.2017 г. изтегли

24.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.08.2017 г. изтегли

23.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.08.2017 г. изтегли

22.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.08.2017 г. изтегли

21.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.08.2017 г. изтегли

18.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.08.2017 г. изтегли

17.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.08.2017 г. изтегли

16.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.08.2017 г. изтегли

15.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.08.2017 г. изтегли

14.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.08.2017 г. изтегли

11.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.08.2017 г. изтегли

10.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.08.2017 г. изтегли

09.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.08.2017 г. изтегли

08.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.08.2017 г. изтегли

07.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.08.2017 г. изтегли

04.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.08.2017 г. изтегли

03.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.08.2017 г. изтегли

02.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.08.2017 г. изтегли

01.08.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.08.2017 г. изтегли

31.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.07.2017 г. изтегли

28.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.07.2017 г. изтегли

27.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.07.2017 г. изтегли

26.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.07.2017 г. изтегли

25.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.07.2017 г. изтегли

24.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.07.2017 г. изтегли

21.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.07.2017 г. изтегли

20.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.07.2017 г. изтегли

19.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.07.2017 г. изтегли

18.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.07.2017 г. изтегли

17.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.07.2017 г. изтегли

14.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.07.2017 г. изтегли

13.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.07.2017 г. изтегли

12.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.07.2017 г. изтегли

11.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.07.2017 г. изтегли

10.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.07.2017 г. изтегли

07.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.07.2017 г. изтегли

06.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.07.2017 г. изтегли

05.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.07.2017 г. изтегли

04.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.07.2017 г. изтегли

03.07.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.07.2017 г. изтегли

30.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.06.2017 г. изтегли

29.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.06.2017 г. изтегли

28.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.06.2017 г. изтегли

27.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.06.2017 г. изтегли

26.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.06.2017 г. изтегли

23.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.06.2017 г. изтегли

22.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.06.2017 г. изтегли

21.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.06.2017 г. изтегли

20.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.06.2017 г. изтегли

19.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.06.2017 г. изтегли

16.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.06.2017 г. изтегли

15.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.06.2017 г. изтегли

14.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.06.2017 г. изтегли

13.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.06.2017 г. изтегли

12.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.06.2017 г. изтегли

09.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.06.2017 г. изтегли

08.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.06.2017 г. изтегли

07.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.06.2017 г. изтегли

06.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.06.2017 г. изтегли

05.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.06.2017 г. изтегли

02.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.06.2017 г. изтегли

01.06.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.06.2017 г. изтегли

31.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.05.2017 г. изтегли

30.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.05.2017 г. изтегли

29.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.05.2017 г. изтегли

26.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.05.2017 г. изтегли

25.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.05.2017 г. изтегли

23.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.05.2017 г. изтегли

22.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.05.2017 г. изтегли

19.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.05.2017 г. изтегли

18.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.05.2017 г. изтегли

17.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.05.2017 г. изтегли

16.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.05.2017 г. изтегли

15.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.05.2017 г. изтегли

12.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.05.2017 г. изтегли

11.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.05.2017 г. изтегли

10.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.05.2017 г. изтегли

09.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.05.2017 г. изтегли

05.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.05.2017 г. изтегли

04.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.05.2017 г. изтегли

03.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.05.2017 г. изтегли

02.05.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.05.2017 г. изтегли

28.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.04.2017 г. изтегли

27.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.04.2017 г. изтегли

26.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.04.2017 г. изтегли

25.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.04.2017 г. изтегли

24.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.04.2017 г. изтегли

21.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.04.2017 г. изтегли

20.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.04.2017 г. изтегли

19.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.04.2017 г. изтегли

18.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.04.2017 г. изтегли

13.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.04.2017 г. изтегли

12.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.04.2017 г. изтегли

11.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.04.2017 г. изтегли

10.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.04.2017 г. изтегли

07.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.04.2017 г. изтегли

06.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.04.2017 г. изтегли

05.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.04.2017 г. изтегли

04.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.04.2017 г. изтегли

03.04.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.04.2017 г. изтегли

31.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.03.2017 г. изтегли

30.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.03.2017 г. изтегли

29.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.03.2017 г. изтегли

28.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.03.2017 г. изтегли

27.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.03.2017 г. изтегли

24.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.03.2017 г. изтегли

23.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.03.2017 г. изтегли

22.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.03.2017 г. изтегли

21.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.03.2017 г. изтегли

20.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.03.2017 г. изтегли

17.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.03.2017 г. изтегли

16.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.03.2017 г. изтегли

15.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.03.2017 г. изтегли

14.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.03.2017 г. изтегли

13.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.03.2017 г. изтегли

10.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.03.2017 г. изтегли

09.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.03.2017 г. изтегли

08.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.03.2017 г. изтегли

07.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.03.2017 г. изтегли

06.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.03.2017 г. изтегли

02.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.03.2017 г. изтегли

01.03.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.03.2017 г. изтегли

28.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.02.2017 г. изтегли

27.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.02.2017 г. изтегли

24.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.02.2017 г. изтегли

23.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.02.2017 г. изтегли

22.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.02.2017 г. изтегли

21.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.02.2017 г. изтегли

20.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.02.2017 г. изтегли

17.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.02.2017 г. изтегли

16.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.02.2017 г. изтегли

15.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.02.2017 г. изтегли

14.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.02.2017 г. изтегли

13.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.02.2017 г. изтегли

10.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.02.2017 г. изтегли

09.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.02.2017 г. изтегли

08.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.02.2017 г. изтегли

07.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.02.2017 г. изтегли

06.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.02.2017 г. изтегли

03.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.02.2017 г. изтегли

02.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.02.2017 г. изтегли

01.02.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.02.2017 г. изтегли

31.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.01.2017 г. изтегли

30.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.01.2017 г. изтегли

27.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.01.2017 г. изтегли

26.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.01.2017 г. изтегли

25.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.01.2017 г. изтегли

24.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.01.2017 г. изтегли

23.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.01.2017 г. изтегли

20.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.01.2017 г. изтегли

19.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.01.2017 г. изтегли

18.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.01.2017 г. изтегли

17.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.01.2017 г. изтегли

16.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.01.2017 г. изтегли

13.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.01.2017 г. изтегли

12.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.01.2017 г. изтегли

11.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.01.2017 г. изтегли

10.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.01.2017 г. изтегли

09.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.01.2017 г. изтегли

06.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.01.2017 г. изтегли

05.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.01.2017 г. изтегли

04.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.01.2017 г. изтегли

03.01.2017

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.01.2017 г. изтегли

30.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.12.2016 г. изтегли

29.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.12.2016 г. изтегли

28.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.12.2016 г. изтегли

27.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.12.2016 г. изтегли

23.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.12.2016 г. изтегли

22.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.12.2016 г. изтегли

21.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.12.2016 г. изтегли

20.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.12.2016 г. изтегли

19.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.12.2016 г. изтегли

16.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.12.2016 г. изтегли

15.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.12.2016 г. изтегли

14.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.12.2016 г. изтегли

13.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.12.2016 г. изтегли

12.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.12.2016 г. изтегли

09.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.12.2016 г. изтегли

08.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.12.2016 г. изтегли

07.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.12.2016 г. изтегли

06.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.12.2016 г. изтегли

05.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.12.2016 г. изтегли

02.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.12.2016 г. изтегли

01.12.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.12.2016 г. изтегли

30.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.11.2016 г. изтегли

29.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.11.2016 г. изтегли

28.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.11.2016 г. изтегли

25.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.11.2016 г. изтегли

24.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.11.2016 г. изтегли

23.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.11.2016 г. изтегли

22.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.11.2016 г. изтегли

21.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.11.2016 г. изтегли

18.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.11.2016 г. изтегли

17.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.11.2016 г. изтегли

16.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.11.2016 г. изтегли

15.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.11.2016 г. изтегли

14.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.11.2016 г. изтегли

11.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.11.2016 г. изтегли

10.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.11.2016 г. изтегли

09.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.11.2016 г. изтегли

08.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.11.2016 г. изтегли

07.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.11.2016 г. изтегли

04.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.11.2016 г. изтегли

03.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.11.2016 г. изтегли

02.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.11.2016 г. изтегли

01.11.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.11.2016 г. изтегли

31.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.10.2016 г. изтегли

28.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.10.2016 г. изтегли

27.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.10.2016 г. изтегли

26.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.10.2016 г. изтегли

25.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.10.2016 г. изтегли

24.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.10.2016 г. изтегли

21.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.10.2016 г. изтегли

20.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.10.2016 г. изтегли

19.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.10.2016 г. изтегли

18.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.10.2016 г. изтегли

17.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.10.2016 г. изтегли

14.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.10.2016 г. изтегли

13.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.10.2016 г. изтегли

12.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.10.2016 г. изтегли

11.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.10.2016 г. изтегли

10.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.10.2016 г. изтегли

07.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.10.2016 г. изтегли

06.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.10.2016 г. изтегли

05.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.10.2016 г. изтегли

04.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.10.2016 г. изтегли

03.10.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.10.2016 г. изтегли

30.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.09.2016 г. изтегли

29.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.09.2016 г. изтегли

28.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.09.2016 г. изтегли

27.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.09.2016 г. изтегли

26.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.09.2016 г. изтегли

21.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.09.2016 г. изтегли

20.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.09.2016 г. изтегли

19.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.09.2016 г. изтегли

17.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.09.2016 г. изтегли

16.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.09.2016 г. изтегли

15.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.09.2016 г. изтегли

14.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.09.2016 г. изтегли

13.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.09.2016 г. изтегли

12.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.09.2016 г. изтегли

10.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.09.2016 г. изтегли

09.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.09.2016 г. изтегли

08.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.09.2016 г. изтегли

07.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.09.2016 г. изтегли

02.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.09.2016 г. изтегли

01.09.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.09.2016 г. изтегли

31.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.08.2016 г. изтегли

30.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.08.2016 г. изтегли

29.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.08.2016 г. изтегли

26.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.08.2016 г. изтегли

25.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.08.2016 г. изтегли

24.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.08.2016 г. изтегли

23.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.08.2016 г. изтегли

22.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.08.2016 г. изтегли

19.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.08.2016 г. изтегли

18.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.08.2016 г. изтегли

17.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.08.2016 г. изтегли

16.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.08.2016 г. изтегли

15.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.08.2016 г. изтегли

12.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.08.2016 г. изтегли

11.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.08.2016 г. изтегли

10.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.08.2016 г. изтегли

09.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.08.2016 г. изтегли

08.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.08.2016 г. изтегли

05.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.08.2016 г. изтегли

04.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.08.2016 г. изтегли

03.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.08.2016 г. изтегли

02.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.08.2016 г. изтегли

01.08.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.08.2016 г. изтегли

29.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.07.2016 г. изтегли

28.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.07.2016 г. изтегли

27.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.07.2016 г. изтегли

26.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.07.2016 г. изтегли

25.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.07.2016 г. изтегли

22.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.07.2016 г. изтегли

21.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.07.2016 г. изтегли

20.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.07.2016 г. изтегли

19.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.07.2016 г. изтегли

18.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.07.2016 г. изтегли

14.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.07.2016 г. изтегли

13.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.07.2016 г. изтегли

12.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.07.2016 г. изтегли

11.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.07.2016 г. изтегли

08.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.07.2016 г. изтегли

07.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.07.2016 г. изтегли

06.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.07.2016 г. изтегли

05.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.07.2016 г. изтегли

04.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.07.2016 г. изтегли

01.07.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.07.2016 г. изтегли

30.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.06.2016 г. изтегли

29.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.06.2016 г. изтегли

28.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.06.2016 г. изтегли

27.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.06.2016 г. изтегли

24.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 24.06.2016 г. изтегли

23.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 23.06.2016 г. изтегли

22.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.06.2016 г. изтегли

21.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.06.2016 г. изтегли

20.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.06.2016 г. изтегли

17.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.06.2016 г. изтегли

16.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.06.2016 г. изтегли

15.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.06.2016 г. изтегли

14.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.06.2016 г. изтегли

13.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.06.2016 г. изтегли

10.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.06.2016 г. изтегли

09.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.06.2016 г. изтегли

08.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.06.2016 г. изтегли

07.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.06.2016 г. изтегли

06.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.06.2016 г. изтегли

03.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.06.2016 г. изтегли

02.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 02.06.2016 г. изтегли

01.06.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.06.2016 г. изтегли

31.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.05.2016 г. изтегли

30.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.05.2016 г. изтегли

27.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.05.2016 г. изтегли

26.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.05.2016 г. изтегли

25.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.05.2016 г. изтегли

20.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.05.2016 г. изтегли

19.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.05.2016 г. изтегли

18.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.05.2016 г. изтегли

17.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 17.05.2016 г. изтегли

16.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 16.05.2016 г. изтегли

14.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.05.2016 г. изтегли

13.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.05.2016 г. изтегли

12.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.05.2016 г. изтегли

11.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.05.2016 г. изтегли

10.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 10.05.2016 г. изтегли

09.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 09.05.2016 г. изтегли

05.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.05.2016 г. изтегли

04.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.05.2016 г. изтегли

03.05.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 03.05.2016 г. изтегли

27.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 27.04.2016 г. изтегли

26.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 26.04.2016 г. изтегли

25.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 25.04.2016 г. изтегли

22.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 22.04.2016 г. изтегли

21.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 21.04.2016 г. изтегли

20.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 20.04.2016 г. изтегли

19.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 19.04.2016 г. изтегли

18.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 18.04.2016 г. изтегли

15.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 15.04.2016 г. изтегли

14.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 14.04.2016 г. изтегли

13.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 13.04.2016 г. изтегли

12.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 12.04.2016 г. изтегли

11.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 11.04.2016 г. изтегли

08.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 08.04.2016 г. изтегли

07.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 07.04.2016 г. изтегли

06.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 06.04.2016 г. изтегли

05.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 05.04.2016 г. изтегли

04.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 04.04.2016 г. изтегли

01.04.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 01.04.2016 г. изтегли

31.03.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 31.03.2016 г. изтегли

30.03.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 30.03.2016 г. изтегли

29.03.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 29.03.2016 г. изтегли

28.03.2016

Справка за свободния леглови фонд в лечебните заведения в Област Разград за 28.03.2016 г. изтегли