Регионална здравна инспекция Разград 
Свържете се с нас
Адрес:
гр. Разград
ул. "Кирил и Методий" № 8

Работно време:
8,30 - 17,00
Телефон:
084 611 165
Факс:
084 661 385
е-mail:
rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Обществени поръчкиОрган за контрол

Сертификат за акредитация

НОВИНИ

25.05.2016

Отчет на извършените дейности за периода 16.05.- 20.05.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

16.05.2016

Отчет на извършените дейности за периода 09.05.- 14.05.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

12.05.2016

Картинка на кампанията

НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

15 май 2016 г.

Международeн ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

Всяка година в третата неделя на месец май се отбелязва Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН. За първи път се чества през 1983 година в Сан Франциско и Ню Йорк с възпоменание за починалите, в подкрепа на живеещите с вируса на СПИН. Това не е само ден за почит, а повод хората от различни страни по света да заговорят за СПИН, да се подобри инфомираността и чувствителността към този проблем, да се повиши обществената толерантност и намали свързаната с ХИВ/СПИН стигма и дискриминация. В България Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се отбелязва от 1992 година.

Тази година Денят за съпричастност ще премине под мотото „Ангажираност, образование, сила”. В световен мащаб на този ден стотици хиляди хора от над 1 200 организации в 115 страни участват в най-голямото и най-старо събитие, свързано с проблема ХИВ/СПИН.

Глобалната програма на ООН за ХИВ/СПИН отчита, че от началото на пандемията около 78 милиона души са инфектирани с ХИВ, като 39 милиона от тях са починали от заболявания свързани със СПИН. Заболяването продължава да опустошава човешките общности навсякъде по света, и 15 май – денят за съпричастност е начин хората да предприемат публично действие, като покажат скръбта за своите близки, починали от СПИН и поискат ангажираност на местно и национално ниво в борбата срещу пандемията.

Благодарение на усилията на правителствата и неправителствени организации днес много хора живеещи с ХИВ, имат достъп до животоспасяващата антиретровирусна терапия, други здравни и социални услуги.

По повод 15 май 2016 година, Деня за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, РЗИ –Разград ще се включи в Националната АНТИСПИН кампания със следните дейности:

Прочетете повече тук

12.05.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №18/2016

Изтегли целия текст от тук

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №17/2016

Изтегли целия текст от тук

10.05.2016

Картинка на кампанията

10. май - Световен ден, посветен на инициативата на СЗО
„Движението, това е здраве”

10. май е Световен ден за движение за здраве. Датата се отбелязва от 2002 година с решение на 55-та Световна здравна асамблея. Целта е чрез спорт и физическа активност да се ограничи действието на рисковите фактори за здравето - тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес и социална изолация.

"Движението по въздействието си може да замени всяко лекарство, но всички лекарства в света не са в състояние да заменят движението" е казал още през XVIII век известният френски лекар Франсоа Тисо.

Изтеглете целия текст от тук

09.05.2016

Отчет на извършените дейности за периода 03.05.- 05.05.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

09.05.2016

УЧИЛИЩЕ "РОДИТЕЛИ" РУСЕ И РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРАТ

Картинка на кампанията

на 19.05.2016(четвъртък) от 11.00 ч.

лекция на тема

РАЖДАНЕ, КЪРМЕНЕ И ПЪРВИ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНОТО

Лектор: Димитрина Върбанова

Място: Бистро "СТОП МОЦАРЕЛА"

Лекцията е безплатна

Вижте поканата тук

03.05.2016

Отчет на извършените дейности за периода 25.04.- 28.04.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

26.04.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №15/2016

Изтегли целия текст от тук

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №16/2016

Изтегли целия текст от тук

26.04.2016

ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА 24-30 АПРИЛ 2016

Картинка на кампанията

Целта на тази ежегодна кампания е увеличаването на имунизационния обхват като се обърне внимание на важността на имунизациите особено за уязвимите групи от населението.

Тази седмица ще бъде чествана и от останалите региони на СЗО и в глобален план като Световна Имунизационна Седмица под наслов „Да запълним имунизационната празнина“.

Европейската имунизационна седмица 2016 ще е с насоченост към постигнатия прогрес по отношение елиминацията на морбили и рубеола, както и на оставащата празнина между защитените и уязвимите от ваксинопредотвратими заболявания хора.

Прочетете повече тук

"Да поговорим за предпазване от болести. Как да повишим броя на детските имунизации"-Практическо ръководство за здравни работници и здравни медиатори изтегли

25.04.2016

Отчет на извършените дейности за периода 18.04.- 22.04.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

25.04.2016

Малария

По данни на Световната здравна организация (СЗО), маларията е една от най-разпространените заразни болести в световен мащаб. Тя представлява сериозен здравен проблем в над 100 страни, територията на които се населява от около 2.4 милиарда души. (това представлява 40% от населението на земята).

След ликвидацията на маларията в почти всички страни от Европейския регион на СЗО, в края на 20 - ти век започва нов подем на тази паразитоза.

Възстановена е местната трансмисия и избухването на епидемии в редица страни на Централна Азия, Кавказ и в съседна Турция.

Засиленият мигрантски поток от държави с разпространена малария към страните от Европейския съюз, вкл. и България през последните години създава риск от възстановяване на местната трансмисия на заболяването. В България през 2015 г. са регистрирани 20 внесени случая на малария, от които 11 при български граждани и 9 при чужденци, от които 8 бежанци. В световен мащаб, по данни на СЗО през 2015 г. са регистрирани общо 214 милиона случаи на малария и 438 000 смъртни случаи, предимно при деца от Африка.

За възстановяване на местната малария в страната допринасят недостатъчната насоченост на медицинските специалисти към тази паразитна болест, усилената миграция на населението, ограничената информация на българските граждани, които заминават или се завръщат от ендемични за малария страни.

С настъпването на потенциалния малариен сезон в България – от април до октомври, нараства рискът за заразяване на специфичните преносители – комарите от род Anopheles и появата на местни случаи на малария.

Информация за заболяването и препоръки за пътуващите изтеглете

Таблица, съдържаща информация от СЗО за страните с разпространена местна малария, класификация на риска от малария, вид на превантивните мерки и препоръки за химиопрофилактика. изтеглете

18.04.2016

Отчет на извършените дейности за периода 11.04.- 15.04.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

14.04.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №14/2016

Изтегли целия текст от тук

14.04.2016

УЧИЛИЩЕ "РОДИТЕЛИ" РУСЕ И РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРАТ

Картинка на кампанията

на 21.04.2016(четвъртък) от 10.00 ч.

лекция на тема

РАЖДАНЕ, КЪРМЕНЕ И ПЪРВИ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНОТО

Лектор: Димитрина Върбанова

Място: Бистро "СТОП МОЦАРЕЛА"

Лекцията е безплатна

Вижте поканата тук

Картинка бордер

14.04.2016

На вниманието на медицинските специалисти

Относно: предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването с
изх. № 16-21-186 от 08.04.2016 г., Ви уведомявам следното:

В Министерство на здравеопазването е постъпило писмо от Българо-американска комисия „Фулблайт“, свързано със затруднения при предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани, които пребивават на територията на Република България без издадени български документи за самоличност, съответно без генериран личен номер/личен номер на чужденец.

След проведена експертна консултация с дирекция „Миграция“ към Министерството на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването изразява следното становище:

- ще се инициира подготвянето на проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 4.03.2009 г., като в рецептурната бланка ще бъде дадена възможност за вписване на номер на редовния документ за задгранично пътуване;

- до приемане на промените и с цел разрешаване на възникналия конкретен казус, на тези граждани могат да бъдат предписвани и отпускани лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, като в полето от рецептурната бланка, определено за ЕГН и ЕНЧ се вписва номер на редовния документ за задгранично пътуване. В случай, че определените за тази цел квадратчета са по-малко от броя на символите, които следва да се впишат, могат да се добавят „на ръка“ допълнителни квадратчета. Под полето с квадратчета следва да се запише „на ръка“, че вписаният номер е на редовен документ за задгранично пътуване (РДЗП).

При приемането на изменение и допълнение на Наредба № 4 от 4.03.2009 г. ще бъдете своевременно уведомени.

12.04.2016

Отчет на извършените дейности за периода 04.04.- 08.04.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

07.04.2016

Картинка на кампанията

7 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО

Датата е избрана от Световната здравна организация през 1948 г. В България от 1964 година се отбелязва като Ден на здравния работник, а от 2006 е преименуван на професионален празник на работещите в здравеопазването. Всяка година мотото на Световен ден на здравето е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация.

През 2016 годинa темата на Световния ден е свързана с превенцията и лечението на диабета.

Изтегли целия текст от тук

05.04.2016

Отчет на извършените дейности за периода 28.03.- 01.04.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

04.04.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №13/2016

Изтегли целия текст от тук

29.03.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №12/2016

Изтегли целия текст от тук

29.03.2016

Отчет на извършените дейности за периода 21.03.- 25.03.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

22.03.2016

Картинка на кампанията

24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА

Световният ден за борба с туберкулозата се отбелязва от 1996 г. с решение на Световната здравна организация. На този ден през 1882 г. немският микробиолог Роберт Кох обявява, че е изолирал бацила на туберкулозата. Тазгодишният надслов на кампанията е „Обединени в борбата срещу туберкулозата“. Призива на СЗО е насочен към всички правителства и гражданското общество за развитие на диалога и сътрудничеството и за обединяване на усилията за полагане на край на епидемията от туберкулоза.

В кампанията на МЗ „Дни на Отворени врати” за безплатни прегледи по туберкулоза участва и МБАЛ „Св. Ив. Рилски- Разград“АД, като прегледите ще се извършват през периода 21-25 март 2016 г. от специалисти на отделение по пневмология и фтизиатрия.

Прочетете повече от тук

Плакат изтеглете

Брошура изтеглете

Видеоклип - гледайте тук

22.03.2016

УЧИЛИЩЕ "РОДИТЕЛИ" РУСЕ И РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРАТ

Картинка на кампанията

на 24.03.2016 г. (четвъртък)
от 10.00 часа
лекция на тема

РАЖДАНЕ, КЪРМЕНЕ И ПЪРВИ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНОТО

Лектор: Димитрина Върбанова

Място: Кабинет 305 - III етаж

РЗИ-Разград, ул. "Кирил и Методий" №8

Лекцията е безплатна

Вижте поканата тук

21.03.2016

Картинка на кампанията

22 МАРТ 2016 - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА
“ПО-ЧИСТА ВОДА, ПО-ДОБРА РАБОТА”

Световният ден на водата 22 март, се отбелязва официално от 1993 г. Инициативата се поражда на конференция за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. От тогава всяка година една от агенциите на ООН, занимаващи се с проблемите на водата, поема инициативата да промотира и координира международни дейности за Световния ден на водата.

Кампанията през 2016 година по повод Световния ден на водата ще премине под мотото „По-чиста вода, по-добра работа”. Основната идея е да се акцентира как усилията на частния сектор да се впрегнат за осигуряване на универсален достъп до прясна вода и да се отговори на предизвикателствата, с които работниците се сблъскват в сектори, свързани с управлението на водите.

За качеството на питейната вода в Разградска област може да прочетете тук

21.03.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №11/2016

Изтегли целия текст от тук

21.03.2016

Отчет на извършените дейности за периода 14.03.- 18.03.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

18.03.2016

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 15.03.2016 г. е получен писмен сигнал от РЗИ-Софийска област за установена липса на 60 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (зелени),
серия А от № 101766671 до № 101766700
и серия А от № 111774021 до № 111774050 включително са невалидни

17.03.2016

На вниманието на медицинските специалисти

Методическо указание за организация на работа при провеждане на скрининг с флуорограф на територията на Република България.

Методическо указание за организацията на работа с бързи методи на диагностика на туберкулозата на територията на Република България.

Изтеглете указанията от тук

15.03.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №10/2016

Изтегли целия текст от тук

14.03.2016

Отчет на извършените дейности за периода 07.03.- 12.03.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

14.03.2016

Световен месец за борба с рака на дебелото черво
„Попитай ме защо съм в синьо“

Картинка на кампанията

По повод Световния месец за борба с рака на дебелото черво по иницитива на РЗИ – Разград, съвместно с отделението по гастро - ентерология към МБАЛ “Св. Иван Рилски – Разград“ АД ще проведе кампания по безплатни прегледи.

Профилактичните прегледи ще се извършат на 23 март 2016 г. , от 08.00 до 13.30 часа от д-р Цацoв – началник на отделение по гастроентерология, специалист – гастроентеролог, в приемно – консултативния кабинет на отделението, с изцяло обновената и модерна апаратура за диагностика закупена тази година от лечебното заведение.

За прегледите е необходимо предварително записване в работен ден от 8.00 до 13.30 часа на телефон: 084/62 43 21/, вът. 256

Повече може да прочетете от тук

09.03.2016

Световна седмица за борба с глаукомата под надслов:
„Да се преборим с неоткритата глаукома“

Картинка на кампанията

Във връзка със Световната седмица за борба с глаукомата, на 17 март 2016 година (четвъртък), от 09 до 13 часа по иницитива на РЗИ – Разград, съвместно с отделението по очни болести към МБАЛ “Свети Иван Рилски – Разград“ АД ще се проведе кампания по безплатни прегледи за глаукома и катаракта (вътрешно перде).

Профилактичните прегледи ще се извършат от д-р Стефанова – специалист по очни болести в приемно – консултативния кабинет на отделението, с изцяло обновената и модерна апаратура за диагностика закупена тази година от лечебното заведение.

За прегледите е необходимо предварително записване в работен ден от 8.00 до 12.00 часа на телефон: 084/ 62 43 21 , вът. 279

Повече за заболяването може да прочетете от тук

08.03.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №9/2016

Изтегли целия текст от тук

07.03.2016

Отчет на извършените дейности за периода 29.02.- 02.03.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

02.03.2016

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 29.02.2016 г. е получен писмен сигнал от РЗИ-гр. Перник за установена липса на 1 брой специална рецептурна бланка (зелена) и 30 броя специални рецептурни бланки (жълти) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специална рецептурна бланка (зелена),
Серия А № 130130020
и специалните рецептурни бланки (жълти)
Серия А от № 11046441 до № 11046470 включително са невалидни

02.03.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №7/2016

Изтегли целия текст от тук

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №8/2016

Изтегли целия текст от тук

29.02.2016

Отчет на извършените дейности за периода 22.02.- 26.02.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

25.02.2016

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 23.02.2016 г. е получен писмен сигнал от РЗИ-гр. Пазарджик за установена липса на 150 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (зелени),
Серия А от № 130199801 до №130199830
Серия А от № 130199861 до №130199890
Серия А от № 110593161 до №110593190
Серия А от № 110593191 до №110593220 и
Серия А от № 110593221 до №110593250 включително са невалидни

22.02.2016

Отчет на извършените дейности за периода 15.02.- 19.02.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

22.02.2016

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ РУСЕ И РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРАТ

Картинка на кампанията

на 25.02.2016 г. (четвъртък)
от 10.00 часа
лекция на тема

РАЖДАНЕ, КЪРМЕНЕ И ПЪРВИ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНОТО

Лектор: Димитрина Върбанова

Място: Конферентна зала

РЗИ-Разград, ул. "Кирил и Методий" №8

Лекцията е безплатна

Вижте поканата тук

16.02.2016

На вниманието на общопрактикуващите лекари

Напомняме, че РЗИ-Разград извършва безплатни изследвания за ХИВ, сифилис и хламидийна инфекция.

15.02.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №6/2016

Изтегли целия текст от тук

15.02.2016 г.

На вниманието на общопрактикуващите лекари и педиатрите

Проучване във връзка с деинституционализацията на децата от домовете

Писмо на изпълнителния директор на Надежда и домове за децата клон България изтегли

Анкетата се попълва он-лайн на интернет адрес: https://cardiffunipsych.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3W9RLdg53GqAiQ5

15.02.2016 г.

Отчет на извършените дейности за периода 08.02.- 12.02.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

12.02.2016

Втори етап на Национална АНТИСПИН кампания
14 февруари - Деня на влюбените

Посланието на кампанията тази година е
„ХИВ не се предава от прегръдка и целувка. Предава се от невежество!“
.

Във фокуса на промотивните дейности са поставени младежите от 14 -19 години.

Приоритет в превенцията на заболяването е широка информационна кампания, насочена към подрастващите - повишаване знанията им за начините на инфектиране, пътищата за разпространение на ХИВ-инфекцията и мерките за предпазване от заразяване и безрисково поведение.

РЗИ – Разград предоставя възможност на желаещите да се изследват безплатно и анонимно за ХИВ, сифилис, хепатити Б и С, всеки делничен ден от 8.30 ч. до 15.30 ч. в сградата на РЗИ – Разград, ул.„Кирил и Методий“ №8, отдел „Медицински изследвания“ (ст. 301, ет. ІІІ ).

През 2015 г. в Разградска област са изследвани 1003 лица (309 мъже и 694 жени), като 424 от тях в РЗИ - Разград (190 мъже и 234 жени). Всички с негативен статус за ХИВ.

Намалял е броят на лицата пожелали изследване за ХИВ в сравнение с 2014 г., когато в лабораториите на Разградска област са изследвани 1256 ( 399 мъже и 857 жени), 1 лице с положителен резултат.

За първия месец на 2016 г. броя на лицата тествани за ХИВ са 53 – 13 мъже и 40 жени, с 24 по-малко в сравнение със същият период на 2015 г. (77 лица – 14 мъже и 63 жени. Всички с негативен статус за ХИВ).

Информация за инициативите изтегли от тук

09.02.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №5/2016

Изтегли целия текст от тук

08.02.2016 г.

Отчет на извършените дейности за периода 01.02.- 05.02.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

05.02.2016 г.

Информация за Зика (Zika) вирусна инфекция

Информация и съвети за пътуващи в засегнатите райони. Информация и съвети за здравни работници.

Изтеглете от тук

05.02.2016 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ-РАЗГРАД ЗА 2015 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВЕКТОРНО-ПРЕДАВАНИ ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014-2018 Г.

Изтеглете от тук

03.02.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №4/2016

Изтегли целия текст от тук

02.02.2016

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ - РАЗГРАД ПРЕЗ 2015 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Изтеглете от тук

01.02.2016

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2015 Г. В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Изтеглете от тук

01.02.2016 г.

Отчет на извършените дейности за периода 25.01.- 29.01.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

01.02.2016 г.

АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2015 Г. В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Изтеглете от тук

26.01.2016 г.

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №3/2016

Изтегли целия текст от тук

25.01.2016 г.

Отчет на извършените дейности за периода 18.01.- 22.01.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

21.01.2016 г.

На вниманието на лечебните заведения за болнична помощ

НАРЕДБА № 12 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "СПЕШНА МЕДИЦИНА" ДВ бр.4/2016 г.
В сила от 15.01.2016 г.

Изтегли наредбата от тук

18.01.2016 г.

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №2/2016

Изтегли целия текст от тук

18.01.2016 г.

Анализ на заболяемостта от сексуално-предавани инфекции за Разградска област през 2015 г.

Изтегли

18.01.2016 г.

Отчет на извършените дейности за периода 11.01.- 15.01.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

14.01.2016 г.

На вниманието на всички лекари

Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-4/08.01.2016 г. за утвърждаване на Методическо указание за приложимия алгоритъм на поведение при суспекция за аортна десекация.

Заповед изтегли

Алгоритъм за поведение изтегли

На вниманието на ЛКК

Методично указание относно реда и условията за освидетелстване на лицата от ЛКК за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения. изтегли

Медицински протокол на лекарската консултативна комисия (по чл.24, ал.1, т.3 от ПУОРОМЕРКМЕ към 2011г.) изтегли

13.01.2016 г.

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №1/2016

Изтегли целия текст от тук

07.01.2016 г.

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №51/2015

Изтегли целия текст от тук

05.01.2016 г.

На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари

Уведомяваме Ви за постъпил сигнал от РЗИ гр. Велико Търново, за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
серия А от № 140274171 до № 140274200 включително са невалидни.

НОВИНИ

Новини - Архив 2015

Новини - Архив 2014

Новини - Архив 2013

Новини - Архив м.септември-м.декември 2012

Новини - Архив м.януари-м.август 2012

Новини - Архив 2011

Национална програма


за първична профилактика
на
рака на маточната шийка
в Република България
2012-2016 г.

Тютюнопушене

За сигнали свързани с нарушения обадете се на телефон
084 611 165

Кaбинет за отказване от тютюнопушене
тел:084 611 151

Психично здраве

Горещ телефон
за оказване на
психосоциална помощ


084 611 165