Регионална здравна инспекция Разград 
Свържете се с нас
Адрес:
гр. Разград
ул. "Кирил и Методий" № 8

Работно време:
8,30 - 17,00
Телефон:
084 611 165
Факс:
084 661 385
е-mail:
rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Обществени поръчкиОрган за контрол

Сертификат за акредитация

НОВИНИ

20.02.2017

Отчет на извършените дейности за периода 13.02.- 17.02.2017 г.

Изтегли целия текст от тук

20.02.2017

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви за получена покана от Института по социални дейности и практики за участие в методическа среща с представители от МБАЛ – педиатри, гинеколози, травматолози, лекари от спешни центрове, както и съдебни лекари. Срещата ще се проведе от 1400 часа на 22.02.2017 г. в залата на Сдружение «Жанета», гр. Разград, бул. «България» №4. Желаещите да вземат участие в срещата трябва да потвърдят участие не по-късно от 1730 часа на 20.02.2017 г. на елекронен адрес: events@sapibg.org с посочени имена на участниците, месторабота, длъжност и тел. за връзка.

Изтегли целия текст от тук

14.02.2017

На вниманието на всички аптеки и дрогерии в Разградска област

Уведомяваме Ви за Заповед на ИАЛ, относно блокиране и изтегляне на наличните в аптеки и дрогерии в страната количества от продукт с търговското наименование Имунофан спрей с производител Научно-производствено предприятие "Бионокс", 111123, Русия, с вносител "БИОНОКС АН" ООД, поради това, че продуктът представлява потенциална опасност за живота и здравето на населението, тъй като притежава характеристиките на лекарствен продукт, но не е разрешен за употреба по реда на ЗЛПХМ. При наличност предприемете неотложни действия по блокиране и изтегляне на продукта.

13.02.2017

Отчет на извършените дейности за периода 06.02.- 10.02.2017 г.

Изтегли целия текст от тук

10.02.2017

НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ В ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ

Картинка на кампанията

По повод 14 февруари 2017 г., Деня на влюбените и виното, отново стартира Втория етап на Националната АНТИСПИН кампания. Тя се провежда за четиринадесета поредна година от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" на Министерството на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, в партньорство с регионалните здравни инспекции, общини, неправителствени организации, училища и медии.

По данни на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН" към Министерството на здравеопазването от началото на годината до 01 февруари 2017 г. са открити нови 13 ХИВ-серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната официално са 2 487 лица.

И през миналата година се запазва тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е над четири пъти по-голям от броя на жените.

Приблизително 90% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция в България през 2016 година са инфектирани по сексуален път.

През 2016 г. над 336 000 изследвания за ХИВ (по различни поводи) са направени в КАБКИС в РЗИ, НПО, лаборатории и.лечебни и здравни заведения в страната.

В Разградска област през 2016 г. са изследвани общо 965 лица от които 678 жени и 287 мъже, като 382 от тях в РЗИ – Разград (204 жени и 178 мъже). Всички са с негативен статус за ХИВ. През цялата 2016 г. и до 10.02.2017 г. няма регистрирани случаи на ХИВ в Разградска област.

РЗИ-Разград ще участва в АНТИСПИН инициативите със следните дейности изтегли

06.02.2017

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна обяви план-разписанието за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2017г. С него може да се запознаете като последвате следващия линк

Информация за заявяване на курсовете може да откриете тук

06.02.2017

Отчет на извършените дейности за периода 30.01.- 03.02.2017 г.

Изтегли целия текст от тук

01.02.2017

ПОРАДИ ГОЛЕМИЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕТО

АСОЦИАЦИЯ "ЖЕНИ БЕЗ ОСТЕОПОРОЗА" СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРА

Картинка на кампанията

на 07.02.2017 г. (вторник) от 9.00 до 16.30 ч.

информационна скринингова кампания с измерване на костна плътност

НЕ Е КЪСНО ДА СПРЕМ ОСТЕОПОРОЗАТА

Място:
РЗИ-Разград, ул. "Кирил и Методий" №8
кабинет 203, етаж 2

Цената на измерването е 5 лв. (за жители над 65 г.)

За предварително записване: тел. 084/611 151
или на място в РЗИ - кабинет 307, ет. 3

За желаещи да се включат в кампанията жители под 65 г. възраст цената на измерването е 10 лв.

Вижте поканата тук

31.01.2017

ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ СЕКСУАЛНО–ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ ЗА РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2016 Г

Изтегли целия текст от тук

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2016 Г.

Изтегли целия текст от тук

Доклад за изпълнението на дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2016 - 2020 г. и Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” през IV - то тримесечие на 2016 г. в област Разград

Изтегли целия текст от тук

30.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 23.01.- 27.01.2017 г.

Изтегли целия текст от тук

30.01.2017

АСОЦИАЦИЯ "ЖЕНИ БЕЗ ОСТЕОПОРОЗА" СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРА

Картинка на кампанията

на 01.02.2017 г. (сряда) от 9.00 до 12.00 ч.

информационна скринингова кампания с измерване на костна плътност

НЕ Е КЪСНО ДА СПРЕМ ОСТЕОПОРОЗАТА

Място:
РЗИ-Разград, ул. "Кирил и Методий" №8
кабинет 203, етаж 2

Цената на измерването е 5 лв. (за жители над 65 г.)

За предварително записване: тел. 0884 71 44 39; 084/611 151

За желаещи да се включат в кампанията жители под 65 г. възраст цената на измерването е 10 лв.

Вижте поканата тук

23.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 16.01.- 20.01.2017 г.

Изтегли целия текст от тук

16.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 09.01.- 13.01.2017 г.

Изтегли целия текст от тук

12.01.2017

Във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества посочени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в него, задълженията за икономическите оператори при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указана, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 изтеглете

Листовка изтеглете

Постер изтеглете

09.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 02.01.- 06.01.2017 г.

Изтегли целия текст от тук

04.01.2017

Картинка на кампанията за радон

ЯНУАРИ - МЕСЕЦ НА РАДОНА

Заедно можем да спасим живота от радон - индуциран рак на белия дроб

Радонът е естествен радиоактивен газ и присъства в природата, независимо от човешката дейност. Той се образува при разпадането на урана в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха. Радонът бързо се разпада на радиоактивни частици, които се отлагат по прашинките, носещи се във въздуха, вдишват се и така се отлагат по дихателните пътища и белите дробове, той няма цвят, нито мирис. Облъчването на човека става предимно в жилища.

Изтегли целия текст от тук

РЗИ – Разград участва в „Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население”. В изпълнение на работната програма през 2015 г. РЗИ - Разград извърши проучване, относно нивата на радон във всички детски градини в област Разград. Резултатите бяха оповестени. През 2015 г. и 2016 г. се проведе проучване за концентрациите на радон и в жилищните сгради. На два етапа бяха раздадени по 101 детектора в жилища на територията на област Разград. След едногодишен период за проследяване на нивата на радон, детекторите бяха изпратени в НЦРРЗ- София. Предстои резултатите да бъдат отчетени.

03.01.2017

На вниманието на лекарите специализанти

Уведомявамe Ви, че МУ гр. Варна обявява конкурс по документи за местата за специализанти по специалност „Обща медицина“, по специалности за лица с професионална квалификация „Лекар по дентална медицина“ и по неклинични специалности.

Срокът за подаване на документи за участие е
от 04.01. – 10.01.2017 г.

Информация относно необходимите документи ще се получава на интернет страницата на МУ гр. Варна:

http://mu-varna.bg/>СДО>Конкурси

Във връзка с писмо Министерство на здравеопазването Ви уведомявам следното:

Изтеглете информацията от тук

НОВИНИ

Новини - Архив 2016

Новини - Архив 2015

Новини - Архив 2014

Новини - Архив 2013

Новини - Архив м.септември-м.декември 2012

Новини - Архив м.януари-м.август 2012

Новини - Архив 2011

Национална програма


за първична профилактика
на
рака на маточната шийка
в Република България
2017-2020 г.

Тютюнопушене

За сигнали свързани с нарушения обадете се на телефон
084 611 165

Кaбинет за отказване от тютюнопушене
тел:084 611 151

Психично здраве

Горещ телефон
за оказване на
психосоциална помощ


084 611 165